Transformace na prostředí s více cloudy

Váš plán pro přechod z tradičního datového centra na akceschopné prostředí s více cloudy

Infrastruktura služby Hybridní IT společnosti Fujitsu dokáže vaši společnost zabezpečit před neustále se zvyšujícím tempem změn. Jsme odborníci na prostředí s více cloudy i na hybridní IT a máme rozsáhlé zkušenosti s pomáháním ředitelům IT a jejich oddělením při překonávání potíží, kterým čelí při hledání rovnováhy mezi mnoha protichůdnými požadavky kladenými na jejich IT infrastrukturu.

V mnoha organizacích se stávající podniková řešení IT vyvíjela po mnoho desetiletí a stal se z nich základ pro způsob, jakým dnes společnosti fungují. Mnoho takových starších řešení se ale od té doby změnilo z hlavních hnacích prvků na zásadní problém pro celou společnost. Transformace na hybridní prostředí s více cloudy ale nemusí vzbuzovat obavy a nepředstavuje ani riskantní nebo nejistý proces. Naše služby pro transformaci na prostředí s více cloudy umožní vaší organizaci plánovat, nasadit a spravovat moderní a efektivní IT prostředí, které zajistí vaší společnosti nesrovnatelně lepší přínos než tradiční datová centra.

Metodologie infrastruktury společnosti Fujitsu pro prostředí s více cloudy

Naše metodologie transformace zaměřená na návratnost investic se dělí na dvě fáze:

Služby

Plán

Tato služba vám umožní:

  • Identifikovat nejvhodnější kombinaci cloudových a tradičních prostředí hostingu pro vaše potřeby a vyvinout solidní obchodní scénář pro změnu.
  • Rychle analyzovat vaše systémy založené na datových centrech z několika různých pohledů.
  • Vytvořit plán transformace a jeho promítnutí do návratnosti investic s důrazem na přínos pro společnost, který ospravedlní implementaci.

Shoda se standardy

Implementace

Naše volitelné následné služby mohou:

  • Poskytnout transformační změny způsobem, který bude v maximální míře bez rizika a přerušení provozu.
  • Zajistit, že budou podniknuty veškeré nejdůležitější akce, které pomohou dosáhnout požadovaných přínosů pro společnost.

Proč si vybrat služby transformace na prostředí s více cloudy od Fujitsu?

Jsme si vědomi toho, že požadavky na ideální kombinaci tradičních prostředí datových center a veřejného/soukromého cloudu se u jednotlivých zákazníků budou vždy lišit. Proto naše služby transformace na prostředí s více cloudy poskytují flexibilitu a nestrannost.

  • Máme jednu z nejvyspělejších metodologií pro transformaci v oboru, která byla navržena s důrazem na minimalizaci rizika při složitých podnikových transformacích.
  • Naše metodologie využívá naše bohaté zkušenosti v oblastech hostingu, zřizování cloudu, serverů a úložišť, zabezpečení, sítí a aplikací.
  • Odborníci na všechny tyto oblasti spolupracují, aby vám poskytli mezioborový přístup, který zajistí, že plán a vaše budoucí prostředí budou v souladu s možnostmi a požadavky vaší společnosti.

Na základě eliminace rizika a složitosti transformace pomáháme našim zákazníkům vytvářet a provozovat cenově dostupné a flexibilní IT prostředí s více cloudy.

Find the perfect cloud services for you

Contact us to discover how Multi-Cloud could transform your organization