Příprava v prostředí s více cloudy

Zvyšte efektivitu hybridního IT díky přípravě služeb

Služba Fujitsu Service Orchestration sdružuje různé služby a poskytuje sjednocené a bezproblémové řešení pro správu více platforem, technologií, služeb a dodavatelů. Vůči přípravě jsme zaujali holistický přístup. Poskytujeme ucelenou sadu řešení, která vám umožní nadále pokračovat ve správě, mít věci pod kontrolou, zajišťovat shodu a získat přehled o všech součástech hybridního cloudu v rámci celé společnosti.

Služba Fujitsu Orchestration je odpovědí na správu prostředí s více cloudy.

Náš přístup k přípravě zahrnuje vše, od technické vrstvy až po vrstvu služeb a obchodních záležitostí. Má potenciál zajistit skutečný přínos pro společnost a podpořit bezproblémové používání na různých platformách, v rámci různých technologií a dodavatelů prostřednictvím portálu pro jednotnou správu.

Uplatňujeme společný přístup k tvorbě, což znamená, že dokážeme pomoci se získáním toho nejlepšího z vaší organizace a ostatních dodavatelů. Úzce s vámi spolupracujeme při vývoji úspěšného řešení, které bude dokonale vyhovovat prioritám vašeho podnikání. Naše praktická řešení pro správu se zaměřují na šest klíčových oblastí.

Fujitsu Orchestration Management Solutions

Služby

Příprava služeb

Poskytuje bezproblémové a velmi kvalitní služby v rámci členitých platforem. Zvyšuje rychlost, řízení a přínos vašeho bimodálního prostředí.

Dodavatel

Příprava dodavatelů

Složité prostředí s více dodavateli spravované za vás. Využití autonomie prostředí s více cloudy při současném snížení rizika stínového IT.

Zabezpečení

Příprava zabezpečení

Zajištění bezpečnosti a souladu se standardy mezi všemi platformami. Sledování, zjišťování a rychlá eliminace kybernetických bezpečnostních hrozeb pro vaše prostředí s více cloudy.

Proces

Příprava procesů

Váš digitální dodavatelský řetězec poskytovaný jako služba. Pomůžeme vám propojit vaše procesy s lidmi, systémy a daty potřebnými k zajištění inovací a automatizovaných služeb.

Technické zdroje

Technická příprava

Umožňuje integraci veřejného a soukromého cloudu, řešení SaaS (Software jako služba) a tradičního IT za účelem optimalizace zabezpečení, rychlosti, škálovatelnosti a nákladů.

Shoda se standardy

Příprava zajištění souladu se standardy

Pomáháme vám mít pod kontrolou správu, zacházení se zásadami pro správu dat, legislativu v oboru, vyhovění místním normám a další požadavky.

Download

Výhody řešení Fujitsu Multi-Cloud Orchestration

Poskytujeme model služeb, který je vhodný pro budoucnost a mezi jeho přínosy patří:

  • Zvýšená kontrola financí a snížení nákladů
  • Rámec správy IT přizpůsobený vaší obchodní strategii
  • Úplný přehled o všech zdrojích IT
  • Vyšší rychlost
  • Zajištění souladu se standardy a poskytnutí vyšší úrovně zabezpečení dat

Jako přední poskytovatel spravovaných služeb disponujeme širokou škálou odborností, od podmořských kabelů, přes síťové připojení, služby datových center, řešení s více cloudy, aplikační služby až po průmyslová řešení. Dokážeme automatizovat vaše podnikové zásady, zajistit přehled využití podnikových zdrojů a vylepšit výkon služeb.

Prostřednictvím našeho portálu pro přípravu můžete spravovat sjednocenou komplexní službu pro hybridní prostředí a agregovat služby spravované v cloudu za účelem lepšího přijetí obchodními jednotkami. Náš portál poskytuje:

Správa financí

Správa financí
Získejte viditelnost, predikce a možnost řízení nákladů spojených s cloudem.

Migrace

Migrace
Automaticky objevujte, auditujte a migrujte stávající servery mezi prostředími, čímž pomůžete chránit stávající investice a snížit náklady na migraci.

Vytváření zpráv

Vytváření zpráv
Zobrazení a vytváření zpráv o vašich IT službách jak v cloudu, tak i v tradičním prostředí na jednom místě.

Sledování

Sledování
Sledování výkonu a dostupnosti síťových serverů, zařízení, služeb a dalších IT prostředků.

Správa

Správa
Rychlé zřizování a správa cloudových systémů na základě standardizovaných plánů nebo ad-hoc specifikací při současném zachování správy a kontroly.

Find the perfect cloud services for you

Contact us to discover how Multi-Cloud could transform your organization