GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby>
  3. Akreditace

Akreditace

Akreditace

Evropa

CEProdukty prodávané v Evropě vyžadují označení CE. Podporujeme vás pomocí zkoušek elektromagnetické kompatibility a poradenství, aby vaše produktová řada splnila dané požadavky po pouhých několika „nejhorších konfiguracích“. Díky akreditacím našeho zkušebního centra jsou naše zkušební zprávy přijímány prakticky po celém světě. Jako součást renomovaného „kompetentního orgánu“ naší mateřské společnosti Siemens AG můžeme pomoci, potřebujete-li technický soubor potvrzující, že produkt splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Jsme také ideálním partnerem pro ladění elektromagnetické kompatibility.

USA

FCCFCC (Federal Communications Commission)
Prohlášení o shodě

Naše laboratoř pro testování elektromagnetické kompatibility je uvedena na seznamu komise FCC, což znamená, že tato americká vládní agentura akceptuje výsledky našich zkoušek.
Jako orgán pro posuzování shody vám pomůžeme získat prohlášení o shodě, které certifikuje vaše produkty před exportem. Vyhnete se tím budoucím potížím s celními úřady.

Asie

BSMI (Tchaj-wan), VCCI (Japonsko), C-Tick (Austrálie), MIC (Vietnam)

Naše laboratoř má akreditaci BSMI a VCCI a může vám pomoci také se splněním požadavků Austrálie a Nového Zélandu. Obraťte se na nás a my vám nabídneme svou pomoc již v počátečních stadiích.

BSMI_VCCI_C Tick