News RSShttp://www.fujitsu.com/sk/rss/news_rss.html Fri, 17 Aug 2018 19:03:22 GMT NewsNová technologie umělé inteligence Fujitsu pro hluboké učení vnáší světlo do problémů reálného světahttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/nov-technologie-um-l-inteligence-fujitsu-pro-hlubok-u-en-vn.html Tue, 23 May 2017 18:13:56 GMT tcm:75-3085973 Fujitsu přiváží na berlínskou Inovační konferenci Fujitsu 2017 poslední novinky ze sféry umělé inteligencehttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/fujitsu-p-iv-na-berl-nskou-inova-n-konferenci-fujitsu-2017.html Mon, 22 May 2017 16:14:38 GMT tcm:75-3085618 Trojice pracovních stanic Fujitsu CELSIUS pozvedá poměr velikost-výkon a bezpečnost na novou úroveň http://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/trojice-pracovn-ch-stanic-fujitsu-celsius-pozved-pom-r.html Thu, 18 May 2017 16:06:59 GMT tcm:75-3085582 Zpracovatelský průmysl musí jednat rychleji, aby mohl reagovat na digitální narušeníhttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/zpracovatelsk-pr-mysl-mus-jednat-rychleji-aby-mohl-reagovat.html Thu, 06 Apr 2017 15:23:59 GMT tcm:75-3085463 Fujitsu a nVision podporují digitální transformaci ve společnosti Lombard International Assurancehttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/fujitsu-a-nvision-podporuj-digit-ln-transformaci-ve-spole.html Wed, 05 Apr 2017 15:16:42 GMT tcm:75-3085446 Partnerský program FUJITSU SELECT http://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/partnersk-program-fujitsu-select.html Tue, 04 Apr 2017 15:47:41 GMT tcm:75-3085551 Společnost Fujitsu posiluje partnerský program SELECT se zaměřením na digitalizaci a investicí ve výši 1 milionu eurhttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/spole-nost-fujitsu-posiluje-partnersk-program-select-se-zam.html Tue, 04 Apr 2017 14:56:58 GMT tcm:75-3085387 Společnost Fujitsu rozšiřuje smlouvu o datovém centru se společností Andalusian Health Servicehttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/spole-nost-fujitsu-roz-i-uje-smlouvu-o-datov-m-centru-se.html Thu, 30 Mar 2017 18:20:24 GMT tcm:75-3085988 Společnost Fujitsu umožňuje digitální transformaci společnosti Valio prostřednictvím migrace do SAP HANA®http://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/spole-nost-fujitsu-umo-uje-digit-ln-transformaci-spole.html Wed, 29 Mar 2017 15:04:47 GMT tcm:75-3085406 Vůbec nejmenší server PRIMERGY společnosti Fujitsu v čele nové řady serverů určených pro digitální obchodhttp://www.fujitsu.com/sk/about/resources/news/press-releases/2017/v-bec-nejmen-server-primergy-spole-nosti-fujitsu-v-ele-nov.html Tue, 28 Mar 2017 16:01:23 GMT tcm:75-3083903