GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

BeanConnect™

Ochrana investic pomocí integrace

BeanConnect propojuje klasické monitory transakcí s moderními aplikačními servery. To umožňuje použít starší aplikace v nových obchodních procesech.

Aplikace založené na aplikačních serverech J2EE jsou propojeny s aplikacemi navrženými pro použití s monitorem TP řešení openUTM nebo s transakčním serverem CICS Transaction Server. Propojení bylo vyvinuto v souladu s architekturou JCA (J2EE Connector Architecture). Nové aplikace založené na technologii J2EE lze proto integrovat do existujícího prostředí IT pomocí prostředků jazyka Java.

Adaptér lze kombinovat s libovolnou aplikací podporující technologii J2EE.


BeanConnect navíc obsahuje komponentu s názvem openUTM-JConnect. Komponenta openUTM-JConnect obsahuje rozhraní Java, které umožňuje pracovat s aplikacemi openUTM založenými na protokolu UPIC.

Dokumenty

Datasheet


Whitepaper


Prezentace


Návod k obsluze


Nejčastější dotazy