GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Klastr úložiště

Dokonalý nepřetržitý provoz zajištěný klastrem úložiště

Potřebujete 100% dostupnost dat pro své databáze, virtuální stroje a webové stránky? Hledáte řešení pro bezpečné a automatizované převzetí služeb při selhání? Co byste řekli na řešení, které je cenově ještě výhodnější než virtualizace úložišť?

Pro nejdůležitější podniková data, která musejí být neustále dostupná, je naprosto nutné použít konfiguraci odolnou vůči haváriím. Takové konfigurace jsou však nákladné a složité. Mnoho IT organizací a zvláště malé a středně velké společnosti mají obavy ze správy komplikovaných prostředí a jednoduše se jim vyhýbají. Tato „strategie“ je extrémně riskantní, protože v nejhorším případě může přinést enormní náklady. Výpadky provozu mohou závažně poškodit renomé společnosti a dokonce může dojít i k právním procesům s následným nárokováním odpovědnosti za škody.

Pokud chcete takové katastrofě zabránit, řada Fujitsu Storage ETERNUS DX vám může nabídnout celou řadu funkcí, které zabezpečí společnosti před haváriemi, a to bez nárůstu složitosti nebo vysokých nákladů.

Nejdůležitější informace týkající se obou scénářů:

  • Fungující systém nebo druhé pracoviště provedou převzetí služeb po selhání automaticky během havárie. Akce je pro hostitele a aplikace plně transparentní a od správců systému nejsou vyžadovány žádné akce.
  • Veškeré přístupy k aplikacím probíhají v reálném čase.
  • Všechny systémy v prostředí s vysokou dostupností lze produktivně spouštět v rámci standardního provozu.

Systémy ETERNUS DX podporují také procesy ručního převzetí služeb při selhání, což je vyžadováno v případě plánovaných výpadků napájení, testování obnovy po havárii (DR) a upgradů bez přerušení provozu.

Případové studie

Možnosti balíčků podpory

Dostupné celosvětově v hlavních obchodních oblastech:

  • 9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
  • 9x5, servis u zákazníka s dobou reakce 4 h
  • 24x7, servis u zákazníka s dobou reakce 4 h

Doporučená služba:

24x7, servis u zákazníka s dobou reakce 4 h

Služby podpory produktůOpen a new window

Přehled nabídky údržby hardwaru a podpory softwaruOpen a new window