GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. IT produkty a systémy >
 4. Systémy diskových úložišť dat >
 5. ETERNUS DX >
 6. ETERNUS SF – Flexibilní správa dat

ETERNUS SF – Flexibilní správa dat

Tato komplexní a flexibilní správa dat pro pole ETERNUS AF s paměťmi Flash a hybridní systémy úložišť ETERNUS DX nabízí pohodlné, konzistentní a výkonné nástroje s funkcemi podnikové třídy dokonce i pro základní třídu.


Inovativní a pokročilé funkce zvyšují efektivitu provozu a pomáhají implementovat odpovídající úrovně služeb. Spojení integrované správy hardwarových úložišť ETERNUS a softwaru pro správu úložiště ETERNUS SF usnadňuje všechny každodenní činnosti v rámci celé infrastruktury úložiště. Vestavěná správa úložišť ETERNUS v kombinaci se softwarem ETERNUS SF slouží jako překlenovací základna pro velmi efektivní řešení flexibilní správy dat.


Nabízí stejné pohodlí pro všechny provozní postupy napříč celou řadou ETERNUS – od systémů základní úrovně po špičkové modely.

Funkce a výhody

Hlavní funkce Výhody
Správa konfigurace a korelace
 • Detekce zařízení, uspořádání do logických skupin (zoning) a správa přístupových cest
 • Vizualizace celé infrastruktury SAN – systémy úložišť, přepínače a servery včetně virtuálních strojů
 • Instalace hlavních funkcí s podporou průvodce
 • Přizpůsobitelné zobrazení ovládacího panelu
 • Zjednodušené uživatelské rozhraní pro většinu běžných konfigurací a práci se snímky (snapshot)
 • Prostřednictvím centralizovaného řízení a jednotných nástrojů správy snižuje provozní náklady.
 • Snižuje pracovní vytížení a nároky na školení správců.
 • Poskytuje komplexní přehled stavu systému.
Správa poruch
 • Trvalé monitorování a kontrolování stavu celé infrastruktury
 • Upozornění na chybové události místní nebo vzdálené kopie
 • Umožňuje preventivní opatření proti poruchám.
 • Zkracuje čas potřebný na zjištění poruchy a problému a odstranění chyby.
Správa výkonu
 • Monitorování výkonu zařízení úložišť a infrastruktury SAN
 • Nastavení prahových úrovní a zásad upozorňování
 • Automatická správa funkcí kvality služeb (QoS) podle požadavků na výkon
 • Významně vylepšuje přístup k datům aplikací, dostupnost a výkon.
 • Pomáhá předcházet přetížení, identifikovat ho a eliminovat.
 • Zvyšuje kvalitu služeb.
Správa automatického ukládání dat do více vrstev (AST)
 • Nastavení profilů, zásad a fondů vrstev pro automatický přesun dat
 • Snižuje pořizovací náklady při zvýšení I/O výkonu.
 • Snižuje celkové náklady na vlastnictví, spotřebu energie a rozměry systému.
Správa zálohování a replikace
 • Komplexní funkce pro místní a vzdálenou replikaci
 • Nepřetržité zálohování všech důležitých databázových systémů
 • Podpora zálohování pro virtualizovaná serverová prostředí
 • Replikace a zálohování přizpůsobené požadavkům společnosti
 • Uvolnění serverových prostředků pro důležité úkoly
Správa obnovy po havárii
 • Instalace a správa synchronní a asynchronní replikace založené na polích
 • Automatizované převzetí služeb při selhání ve virtualizovaných serverových prostředích
 • Předchází ztrátě zásadních informací a dat
 • Za všech okolností zajišťuje nepřetržitý provoz, služby a produkci.
Správa nepřetržitého provozu
 • Transparentní převzetí služeb při selhání mezi systémy úložišť
 • Automatické a ruční převzetí služeb při selhání
 • Nepřetržitá dostupnost aplikací
 • Snadné použití a cenově dostupné zajištění nepřetržitého provozu
Správa spotřeby energie
 • Monitorování teploty a spotřeby energie
 • Nastavení prahových úrovní a zásad pro vypínání disků
 • Snižuje náklady na energii a chlazení.

Technické podrobnosti

Podporovaná zařízení

ETERNUS SF Storage Cruiser – podporovaná zařízení
Pole využívající paměti flash ETERNUS AF250 S2/AF250, AF650 S2/AF650
ETERNUS DX200F
Hybridní systémy úložišť dat/
Systémy diskových úložišť dat
ETERNUS DX60 S4/S3/S2, DX60
ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3
ETERNUS DX500 S4/S3, DX600 S4/S3
ETERNUS DX8700 S3, DX8900 S4/S3
ETERNUS DX80 S2, DX90 S2
ETERNUS DX410 S2/DX410, DX440 S2/DX440
ETERNUS DX8400, DX8700 S2/DX8700
Řada NetApp FAS / řada V / řada AFF A
Řada Tintri VMstore (umožňuje monitorování pouze serverem pro správu systému Windows)
Páskové knihovny ETERNUS LT20 S2/LT20, LT40 S2/LT40, LT60 S2
ETERNUS LT200, LT210, LT220, LT230
ETERNUS LT250, LT260, LT270 S2/LT270
Zařízení pro ochranu dat ETERNUS CS800 S5/S4/S3/S2, CS800
ETERNUS CS2000
Přepínače Fibre Channel Brocade 12000, 24000, 48000
Brocade 8000, 7800, 7500, 6730, 6710, 6510, 6505, 5000, 5100, 5300, 5450
Brocade 4016, 4016 D4, 4100, 4900 
Brocade 3250, 3850, 3014, 3200, 3800, 3900
Brocade 200E, 300, G610, G620, G630
Brocade DCX 8510-4/8, DCX-4S/DCX, X6-4/8 
Brocade AP7420
PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade
PRIMERGY BX600 Fibre Channel Switch Blade
PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade
S26361-F3144-E1/L1, S26361-F3144-E2/L2, S26361-F3144-E4
S26361-F3144-E6, S26361-F3144-E14, S26361-F3144-E16
S26361-K1305-V14, S26361-K1305-V26, S26361-K1305-V126

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager – podporovaná zařízení
Pole využívající paměti flash ETERNUS AF250 S2/AF250, AF650 S2/AF650
ETERNUS DX200F
Hybridní systémy úložišť dat/
Systémy diskových úložišť dat
ETERNUS DX60 S4/S3/S2, DX60
ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3
ETERNUS DX500 S4/S3, DX600 S4/S3
ETERNUS DX8700 S3, DX8900 S4/S3
ETERNUS DX80 S2, DX90 S2
ETERNUS DX410 S2/DX410, DX440 S2/DX440
ETERNUS DX8400, DX8700 S2/DX8700

ETERNUS SF Express – podporovaná zařízení
Pole využívající paměti flash ETERNUS AF250 S2/AF250 (*Poznámka 1)
ETERNUS DX200F
Hybridní systémy úložišť dat/
Systémy diskových úložišť dat
ETERNUS DX60 S4/S3/S2, DX60
ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3
ETERNUS DX80 S2, DX90 S2

*Poznámka 1: Sada ETERNUS SF využívající pouze paměti Flash se dodává s řadou ETERNUS AF.

Specifikace instalace

Platformy správce Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2
Solaris 11 (11/11 nebo novější), Solaris 10 (kromě softwaru ETERNUS SF Express)
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5
Oracle Linux 6
VMware® vSphere 6.0, 6.5, 6.7 
VMware® vSphere 5.0, 5.1, 5.5
Windows Server 2016 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Hyper-V 2.0
Agentní platformy

Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2
Solaris 11 (11/11 nebo novější), Solaris 10
Red Hat Enterprise Linux 7
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5
Oracle Linux 6
SUSE Linux Enterprise Server 12
HP-UX 11i v3, HP-UX 11i v3 (IPF)
AIX 7.1/6.1
VMware® vSphere 6.0, 6.5, 6.7 
VMware® vSphere 5.0, 5.1, 5.5
Windows Server 2016 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Hyper-V 2.0
KVM v systému RHEL 7
KVM v systému RHEL 6

Klient – webový prohlížeč Internet Explorer 9, 10, 11
Firefox ESR 17, ESR 24, ESR 31, ESR 38, ESR 45, ESR 52, ESR 60 
Microsoft Edge 25, 41 
Google Chrome 60
Klient – Tablet
(obrazovky ovládacího panelu)
Safari 8, 9 (iOS)
Chrome 47, 50 (Android)

Licence

ETERNUS SF Web GUI Standardní uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče poskytuje jedinou intuitivní konzolu pro celou řadu ETERNUS DX a umožňuje správcům implementovat prostředí úložišť snadno a bez odborných znalostí. Přizpůsobitelný ovládací panel usnadňuje přístup ke komplexním informacím o aktuálním stavu systému v reálném čase.
Licence ETERNUS SF Express Bezplatná licence pro systémy ETERNUS DX základní úrovně poskytuje omezené funkce pro konfiguraci, správu, monitorování a také základní možnosti bitových snímků.
Licence ETERNUS SF Storage Cruiser (SC) Licence ETERNUS SF SC Basic: Poskytuje funkce monitorování a správy několika systémů ETERNUS DX včetně sjednocené správy (bloky a soubory), konfigurace systému úložiště, Thin Provisioningu, přehledu stavu systému, monitorování výkonu, ekonomického režimu a monitorování spotřeby energie a teploty.
Licence ETERNUS SF SC Standard: Rozšířená licence, která nad rámec základní licence poskytuje přehled stavu systému a komplexních vztahů pro úložiště, přepínače, servery a virtuální stroje jiných dodavatelů, správu prostředí SAN s korelací a zobrazením mapy a také funkci vytváření zpráv. Povinný předpoklad pro licence Optimization, QoS a Storage Cluster.
Licence ETERNUS SF SC Optimization: Umožňuje automatické vytváření vrstev nastavením zásad automatického umisťování dat na správná média ve správný okamžik, což zajišťuje nejlepší rovnováhu mezi maximalizací výkonu a minimalizací nákladů (k dispozici pro řady ETERNUS AF S2/AF a ETERNUS DX S4/S3 s výjimkou modelů DX60 S4/S3, DX80 S2, DX90 S2, DX400 S2 a DX8700 S2.)
Licence ETERNUS SF SC QoS Management: Umožňuje konsolidaci několika vrstev aplikací v systémech s jedním úložištěm. Automatická funkce kvality služeb (QoS) softwaru ETERNUS SF vylepšuje funkci kvality služeb (QoS) systému ETERNUS DX založenou na polích a dále automatizuje proces pomocí dynamické údržby řízením a vyvažováním odezvy podle objemů jednotlivých aplikací (k dispozici pro řadu ETERNUS AF S2/AF a model ETERNUS DX100 S4/S3. DX200 S4/S3. DX500 S4/S3, DX600 S4/S3, DX8700 S3 a DX8900 S4/S3).
Licence ETERNUS SF SC Storage Cluster: Transparentní funkce převzetí služeb po selhání, která zajišťuje nepřetržitý provoz v případě plánovaných i neplánovaných výpadků celého pole. (k dispozici pro řadu ETERNUS AF S2/AF a model ETERNUS DX100 S4/S3. DX200 S4/S3. DX500 S4/S3, DX600 S4/S3, DX8700 S3, DX8900 S4/S3 a DX200F).
Licence ETERNUS SF AdvancedCopy Manager (ACM) Licence ETERNUS SF ACM Local Copy: Poskytuje komplexní sadu snímků (snapshot) založených na polích, možnosti klonování a zrcadlení včetně zálohování pro servery Exchange a SQL Server s využitím průvodce. Povinný předpoklad pro licence Exchange Server a SQL Server
Licence ETERNUS SF ACM Remote Copy: Umožňuje synchronní a asynchronní vzdálené zrcadlení mezi poli. Povinný předpoklad pro licenci Storage Cluster (není k dispozici pro modely ETERNUS DX60 S4/S3/S2, DX60, DX80 S2, DX80).
Licence ETERNUS SF ACM for Exchange Server: Průvodce obnovením pro Exchange Server
Licence ETERNUS SF ACM for SQL Server: Průvodce obnovením pro SQL Server.
Balíčky funkcí ETERNUS SF Replication Bundle: Obsahuje licence SC Standard, ACM Local Copy, ACM Remote Copy, ACM for Exchange a ACM for SQL Server (k dispozici pro řadu ETERNUS DX S4/S3 a pro model DX60 S4/S3 bez součásti ACM Remote Copy).
ETERNUS SF Replication Bundle with Tiering: Obsahuje licence Replication Bundle a SC Optimization Option (k dispozici pro řadu ETERNUS DX S4/S3 kromě modelu DX60 S4/S3).
ETERNUS SF Tiering Bundle: Obsahuje licence SC Standard a SC Optimization Option (k dispozici pro modely ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3, DX500 S4/S3 a DX600 S4/S3).
ETERNUS SF Business Continuity Bundle: Obsahuje licence SC Standard, ACM Remote Copy a Storage Cluster Option. (k dispozici pro modely ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3, DX500 S4/S3, DX600 S4/S3).
All-in FlashPack: Obsahuje licence SC Standard, ACM Local Copy, ACM Remote Copy a SC Quality of Service Management Option. (součást řady ETERNUS AF S2/AF).