GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

ServerView® Resource Orchestrator Virtual Edition

Zjednodušení každodenních operací správy serveru vysoce konsolidované infrastruktury serveru

V mnoha organizacích IT jsou blade servery v kombinaci s technologiemi virtualizace infrastrukturou IT využívanou k dosažení významných výhod konsolidace. Jedná se také o ideální základ pro zajištění flexibilnějšího využití serverových prostředků. Správa všech součástí podpůrné technologie takto vysoce konsolidované infrastruktury serverů představuje pro vedoucí pracovníky v oblasti IT nový problém. Při každodenní práci musí správci IT využívat větší počet specializovaných nástrojů správy. Proto hledají způsob, jak zlepšit provozní efektivitu každodenních operací správy serveru ve smíšených fyzických a virtuálních prostředích informačních technologií.

V rámci softwaru ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition (ROR VE), který byl dříve označován jako ServerView Resource Coordinator VE (RCVE), společnost Fujitsu nabízí nástroj pro správu systému zajišťující standardizovanou správu konsolidovaného prostředí virtuálních a fyzických serverů, zjednodušení správy životního cyklu serverů a zajištění úsporných metod ochrany kompletního prostředí serverů.

Hlavní výhody
 • Software ROR VE snižuje celkové náklady na vlastnictví zjednodušením správy fyzických a virtuálních serverů.
 • Software ROR VE zvyšuje pružnost podniku automatizací správy životního cyklu serveru, která urychluje poskytování nových systémů.
 • Software ROR VE přináší cenově výhodnou vysokou dostupnost zajištěnou ochranou všech systémů v serverové farmě pomocí jednoho nebo několika záložních systémů.
Novinky

Nově vylepšené funkce:
 • Podpora funkce SingleSignOn
 • Aktivní náhradní servery
 • Funkce automatického obnovení pro servery SPARC Enterprise (SES)
 • Monitorování alarmů na virtuálním stroji
 • Vylepšení funkce výchozí polohy virtuálního stroje
 • Správce ROR VE lze nyní používat na virtuálním stroji.
Podrobné informace o nové podpoře platformy naleznete v nejnovějším datasheetu.

Optimalizován pro použití v prostředích blade serverů PRIMERGY.

 • Využívá výhody technologie I/O virtualizace, a tím významně zjednodušuje správu serverů v prostředních LAN a SAN.
 • Podporuje standardní produkty pro virtualizaci serverů – VMware, Microsoft, Citrix, RedHat, Novell a Oracle.
Varianty použití

Software ROR VE je ideální pro tato použití v odděleních IT:
 • provoz smíšeného prostředí fyzických a virtuálních serverů,
 • zaměření na blade servery jako cílovou platformu pro projekty konsolidace serverů,
 • použití produktů pro virtualizaci serverů od různých dodavatelů,
 • hledání cenově efektivnějších řešení vysoké dostupnosti,
 • použití nebo plánování zavedení infrastruktury SAN pro prostředí úložiště dat.