GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

PERCON (BS2000)

Program pro převod v systému BS2000 (periferní převodník)

Současná verze: V2.9

PERCON (PERipheral CONverter) je program pro převod dat mezi svazky (nebo periferními zařízeními) stejného nebo odlišného typu. Vstupní data se čtou z pásky (magnetické páskové kazety), disku nebo diskety (nebo souboru systému SYSDTA) a v závislosti na konfiguraci provedené uživatelem jsou převáděna do souboru na pásce, disku či disketě nebo odeslána jako výstup do tiskárny nebo obrazového terminálu (soubor systému SYSOUT).

Program PERCON je mimo jiné vhodný pro následující použití: 
  • Uspořádání a změna uspořádání dat 
  • Výměna dat 
  • Úprava za účelem výstupu na tiskárně (vytváření výpisů) 
  • Duplikace nebo kontrola obsahu na pásce 
  • Převod pásek, které neodpovídají systému

Program PERCON poskytuje dvě následující skupiny funkcí:

Funkce orientované na soubory 
Funkce orientované na soubory se týkají zpracování dat, která byla shromážděna a spojena tak, aby vytvořila soubory.

Funkce orientované na svazky 
Funkce orientované na svazky se týkají zpracování dat řazených bez ohledu na konkrétní jednotku dat, ke které logicky patří, t.j. bez ohledu na ohraničení souboru.

Program PERCON je také možné volat jako podprogram.