GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

PROP-XT (BS2000/OSD)

Automaticky provádí funkce správy pro procedury správy systémů počítačových center BS2000.

Současná verze: V1.3

PROP-XT (Programmable Operating – Extended Features) slouží k automatickému provádění funkcí správy systému BS2000 v kontextu správy systému v počítačovém centru. Uživatel vytvoří vlastní procedury pro správu pomocí pohodlného procedurálního jazyka SDF-P systému BS2000, včetně dalších speciálních příkazů systému PROP-XT. Tímto způsobem je například možné formulovat libovolný počet složitých reakcí na definované systémové zprávy. Z technického hlediska je systém PROP-XT realizován jako privilegovaný podsystém, který používá rozhraní UCON pro naprogramované operátory.

Programovací rozhraní 
Systém PROP-XT poskytuje uživatelům programovací rozhraní umožňující formulování funkcí správy v takzvaných procedurách pro správu (procedury BS2000-S), které jsou provozovány v takzvaných procesech správy (obvykle jako procesy BS2000-ENTER). Mezi poskytované úlohy patří instalace nebo odebírání procesů a objektů správy, definování nebo odstraňování událostí a čekání na události, komunikace se správci a objekty správy a testování procedur pro správu.

Rozhraní pro správu
Systém PROP-XT obsahuje kromě příkazů systému pro programovací rozhraní také celou řadu dalších příkazů používaných pro účely správy. Ty jsou realizovány jako speciální příkazy operátorů a jako takové mohou být zadány administrátorem stejným způsobem jako jiné příkazy operátorů prostřednictvím fyzických a logických konzol (například terminály OMNIS).
Systém PROP-XT umožňuje procesům správy pokračovat v provozu i během přechodu na letní a zimní čas. Systém PROP-XT neposkytuje žádné speciální funkce pro správu v rámci procesu správy – namísto toho poskytuje stejné možnosti správy jako u standardních úloh systému BS2000, a to prostřednictvím standardních metod, jako je například AVAS

Systém PROP-XT zajišťuje dodržování obecného standardu ochrany dat v systému BS2000 prostřednictvím konzistentního používání kontrol autorizace UCON pro logické konzole. Díky (volitelnému) používání produktu SECOS je možné ostatním uživatelům udělit speciální oprávnění PROP-ADMINISTRATION, kterým běžně disponuje jen správce systému.