GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

OMNIS-MENU (BS2000/OSD)

Současná verze: V3.5

Použití dialogového provozu v systémech DP dalo v posledních několika letech v různých společnostech vzniknout celé řadě různých aplikací. Z dlouhodobého hlediska nebude konsolidace všech těchto funkcí udržitelná a v mnoha případech nebude ani žádoucí.

Na druhé straně nejsou na sobě tyto aplikace vzájemně zcela nezávislé: Kancelářští pracovníci potřebují zpracovávat a načítat informace z různých aplikací. Z toho důvodu je požadován uživatelsky přívětivý a jednoduchý proces, který umožní uživatelům u terminálů pracovat s těmito různými aplikacemi.

Proces OMNIS-MENU podporuje tento režim provozu v systému BS2000 s konvenčními terminály a lze ho využít v následujících oblastech:
  • Řízení pomocí dialogů ve více než jedné aplikaci (openUTM). Uživatelské rozhraní s nabídkami výrazně usnadňuje komunikaci s více než jednou aplikací. OMNIS-MENU ve spojení s produktem OMNIS (ze kterého vychází) řídí nastavení a ukončení připojení a poskytuje uživatelsky přívětivé nástroje pro přepínání. Pokud jsou komunikačními partnery aplikace produktů openUTM nebo DCAM, je možné použít OMNIS-MENU s velkým počtem terminálů. 
  • Terminály specifické pro uživatele. Díky funkcím pro generování v produktu OMNIS-MENU je možné vytvořit terminál přesně podle požadavků konkrétního uživatele.