GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

OMNIS (BS2000/OSD)

Zajištění souběžné spolupráce terminálu s několika komunikačními partnery v systému BS2000

Aktuální verze: V8.5

OMNIS umožňuje terminálu souběžně spolupracovat s několika komunikačními partnery, kterými mohou být libovolné uživatelské aplikace (openUTM, DCAM), systémová aplikace $DIALOG (zpracování sdílení času, TIAM), $CONSOLE (provoz systému, UCON). Z toho vychází i hlavní použití:

  • Centrální vzdálený provoz počítačů se systémem BS2000. OMNIS umožňuje správu velkého počtu počítačů v systému BS2000 z jediného terminálu. Tento terminál komunikuje se systémovými aplikacemi $CONSOLE nebo $VMCONS ve všech připojených počítačích najednou odesíláním příkazů z konzole z jednotlivých systémů nebo odesíláním příkazů do jednotlivých počítačů.
  • Provoz distribuovaný na základě funkcí. OMNIS může také distribuovat zprávy z konzole přijaté od různých systémů mezi několika terminály na základě funkcí operátora (spool, zřízení, datová komunikace a systémové konzole).
  • Vývoj programů, vzdálený dialog. OMNIS umožňuje současné spuštění několika místních i vzdálených úloh. Tuto funkci lze použít na úrovni vývoje programů při testování systémů zpracovávajících více úloh současně. 
  • Správa DB/DC. Vytvoření připojení k několika aplikacím nebo databázím UTM umožní použití centralizované správy openUTM (DB). 
  • Řízení pomocí dialogů ve více než jedné aplikaci (openUTM). Komunikace s několika aplikacemi je nyní mnohem snadnější díky produktu OMNIS, který vytváří a ukončuje odpovídající připojení a poskytuje uživateli snadné možnosti přepínání. Použití softwarového produktu OMNIS-MENU, jehož uživatelské rozhraní s nabídkami nevyžaduje žádné znalosti produktu OMNIS, je ještě pohodlnější, a to zejména v případech, kdy operátor neabsolvoval žádné školení v oblasti informačních technologií.