GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Softwarové produkty >
  7. Správa tisku>
  8. Funkce pro tisk a správu v síti obsahující zařízení založená na systémech BS2000/OSD, UNIX, Linux a Windows

Dprint (BS2000/OSD)

Funkce pro tisk a správu v síti obsahující zařízení založená na systémech BS2000/OSD, UNIX, Linux a Windows

Současná verze: V1.2

Distribuované tiskové služby implementují funkce pro distribuovaný tisk a správu v síti se zařízeními založenými na systémech BS2000/OSD, Windows, Linux a UNIX, která jsou propojena pomocí přenosových protokolů TCP/IP, ISO nebo NEA. Díky symetrické architektuře klient/server umožňuje program Dprint v hostiteli se systémem BS2000/OSD použití funkcí klienta i serveru, a to podobně jako jsou tyto funkce používány například v systému založeném na platformě UNIX, který využívá odpovídající produkty. Do tohoto konceptu je navíc možné integrovat i počítače v síti, což umožní klientským počítačům (Wprint) zahájit tiskovou úlohu v tiskárně (s vysokou rychlostí) připojené ke vzdálenému hostiteli.

Tento návrh programu Dprint umožňuje všem systémům připojeným v rámci vzájemně propojené sítě používat jako výstupní zařízení libovolnou dostupnou tiskárnu. Na straně systému BS2000 je tato funkce zajišťována prostřednictvím podpory podsystémů spoolu RSO (pro výstup na distribuované tiskárny (síť LAN / počítač)) a PRISMAproduction SPS (pro výstup na centrální tiskárny AFP s vysokým výkonem od našeho partnera Ocè) na straně hostitele serveru.

Program Dprint podporuje nejen adresování tiskáren nezávislé na platformě v rámci celé sítě, ale také automatickou distribuci tiskových úloh podle kritérií optimalizace na základě aktuálního zatížení – automatickým výběrem serveru, flexibilním vytvářením fondu a volitelným přenosem prostředků. Díky tomu je možné program Dprint implementovat tak, aby umožňoval celou škálu použití – od rozložení zatížení v homogenních (místních) sítích fondů BS2000/OSD za účelem optimálního využití nákladných tiskových prostředků až po řešení centrálního tiskového serveru zajištěného vysoce výkonným tiskovým systémem BS2000/OSD prostřednictvím decentralizovaných systémů.