GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

DAB (BS2000)

Spravuje ukládání dat periferních zařízení do paměti cache za účelem zlepšení výkonu aplikací a I/O operací.

Současná verze: V9.4

Sofistikované a škálovatelné technologie ukládání do paměti cache, které se samy přizpůsobují, představují základ pro efektivní a samostatně optimalizované aplikace elektronického obchodování se zaručenými dobami odezvy (klíčové podnikové aplikace). Mezipaměti cache násobně zrychlují čtení a zápis dat. Používají se v sítích, na serverech a v diskových subsystémech. DAB je software systému BS2000 pro ukládání diskových dat do paměti cache v hlavních pamětech a globálních úložištích serverů BS2000.

DAB (Disk Access Buffer) 
  • spravuje ukládání periferních dat do paměti cache tvořené polovodičovými paměťmi s vysokou rychlostí 
  • ukládá data do vyrovnávací paměti v pomocném úložišti (ukládání do paměti cache) s mnohem rychlejším přístupem než v případě dat uložených v externím datovém úložišti (diskové úložiště) 
  • jako vyrovnávací paměť může využívat různé typy paměťových médií (například hlavní paměť (MM = Main Memory) a globální úložiště (GS = Global Storage)) 
  • podporuje hlavní paměti s kapacitou až 2 TB a soubory o velikosti až 4 TB. 

Výhody systému DAB jsou zjevné při sekvenčním zpracování i při velmi lokalizovaném zpracování s náhodným přístupem. Systém DAB dále poskytuje ukládání do paměti cache, které zajišťuje významný nárůst výkonu aplikací vyžadujících vysokou rychlost zápisu.