GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

COSMOS (BS2000)

Vylepšení programů pro monitorování a analýzu, které jsou řízené událostmi a které se používají k analýze problémů s výkonem.

Současná verze: V18.0

Produkt COSMOS pro systém BS2000 je integrován do jednotky openSM2.
COSMOS je nástroj pro monitorování řízené událostmi a lze ho spustit pouze s ID uživatele s oprávněním SWMONADM. COSMOS shromažďuje podrobná monitorovaná data všech úloh pro skupiny úloh (výběr volitelně podle USERID, kategorie nebo názvu úlohy) nebo pro jednotlivé úlohy. K nástroji COSMOS by mělo být přistupováno jako k vylepšení monitoru výkonu systému openSM2. Měl by být použit pouze v případě, že je úroveň podrobností dat monitorovaných nástrojem openSM2 nedostatečná k analýze problémů s výkonem.

Vzhledem k jeho velmi podrobným měřeným hodnotám ve spojení s velkými objemy dat je nástroj COSMOS určen pouze pro krátká období monitorování. Interpretace hodnot měření vyžaduje dobrou znalost interních procesů systému.

Nástroj COSMOS zpracovává zadané parametry a kontroluje připojení mezi uživatelem a systémem. Záznamy dat se ukládají na pásku nebo disk. Každý záznam dat je označen jako „EVENT“ (UDÁLOST) a je mu přiřazen název v délce 4 bajtů. Rozhraní nástroje COSMOS, která jsou známa jako „HOOKS“ (HÁKY), jsou implementována ve vybraných bodech systému.