GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Software FUJITSU BS2000 SDF-P

Rozšíření jazyka příkazů systému BS2000 na úroveň vyššího programovacího jazyka

Aktuální verze: V2.5

Software SDF-P rozšiřuje jazyk příkazů systému BS2000, a vytváří tak programovací jazyk, ve kterém lze strukturovaně programovat stejným způsobem jako v případě použití vyšších programovacích jazyků. Takto výrazným způsobem vylepšuje zabezpečení a možnosti správy provozu v rámci větších a složitějších procedur. Současně uživatelům umožňuje snadno a rychle vytvářet menší procedury. Syntaxe jazyka SDF-P byla přizpůsobena syntaxi jazyka SDF, ale je také orientována na známou syntaxi standardních programovacích jazyků.

Jazyk SDF-P je aktivován voláním procedury; následně čte celou proceduru. Stejný princip platí i pro bloky v dialogu (např. /FOR, .../END-FOR). Interpreter provede příkazy řízení toku a předá další příkazy operačnímu systému BS2000. Jazyk SDF-P tak reprezentuje filtr mezi vstupem a zbytkem systému BS2000.

Jazyk SDF-P obsahuje obslužnou rutinu proměnných, která ukládá data v paměti třídy 5 nebo v proměnných úlohy. K proměnným „S“ je možné přiřadit obsah. Za účelem zpracování obsahu proměnných „S“ je k dispozici nástroj pro vyhodnocování výrazů a různé vestavěné funkce. Je možné je také využít k získávání dat prostředí a v různých příkazech v rámci nahrazování proměnných.

Procedury jazyka SDF-P je možné před spuštěním převést na předběžný formát. Procedury kompilované tímto způsobem je následně také možné spustit v instalacích, ve kterých není zaveden jazyk SDF-P. Takto je zaručeno, že bude možné volně přecházet mezi instalacemi systému BS2000 stejným způsobem jako v případě původních procedur jiných než S.