GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Internetové služby (BS2000/OSD)

Poskytují funkce podporující interoperabilitu komunikujících partnerů v otevřených sítích TCP/IP.

Aktuální verze: V3.4

Otevřená komunikace bude tvořena převážně sadou internetových protokolů TCP/IP. Technologie jako FTP, TELNET, DNS Resolver, DNS Name Server, NTP, OpenSSL, OpenSSH a e-mail volitelné jednotky internetových služeb (zkráceně INETSERV (BS2000/OSD)) poskytují funkce podporující interoperabilitu komunikujících partnerů v otevřených sítích TCP/IP. Technologie tvořící volitelnou jednotku internetových služeb jsou přenesenými verzemi standardních internetových technologií otevřeného světa a jsou přizpůsobené specifickým podmínkám prostředí BS2000/OSD. To zajišťuje standardizované uživatelské rozhraní, správu a interoperabilitu s technologiemi vně systému.

V rámci internetových služeb jsou k dispozici následující standardní aplikace a služby (TELNET, FTP, OpenSSH a e-mail v podobě serveru i klienta):
  • Klient TELNET se spouští v interaktivním režimu v systému TIAM nebo rozhraní POSIX a umožňuje navazovat spojení s dalšími počítači v síti. Server TELNET se spouští v dávkovém režimu, přijímá spojení od klientů TELNET v dalších počítačích a předává je systému TIAM v místním počítači se systémem BS2000. 
  • Klient FTP (File Transfer Protocol) se spouští v interaktivním režimu v systému TIAM nebo rozhraní POSIX a umožňuje navazovat spojení s dalšími počítači v síti. Server FTP se spouští v dávkovém režimu, přijímá spojení od klientů FTP v dalších počítačích a spouští jejich úlohy jako samostatné podúlohy v místním počítači se systémem BS2000. 
  • DNS (Domain Name Service) a DDNS (Dynamic Domain Name Service) jsou adresářové služby pro všechny relevantní informace týkající se uživatelů a zdrojů v síti. 
  • Protokol NTP (Network Time Protocol) umožňuje šířit a synchronizovat referenční čas v síti. 
  • E-mailové služby umožňují systému BS2000/OSD odesílat, přijímat a zpracovávat šifrované i podepsané e-maily prostřednictvím příslušných protokolů (SMTP, POP3 a IMAP). Poštovní služby v produktu Internetové služby zahrnují součásti SMTP Mail Server, POP3 Server, IMAP Server, Mail Sender a Mail Reader. 
  • Knihovna OpenSSL (Secure Socket Layer) umožňuje šifrovaný přenos uživatelských dat pomocí aplikací FTP a TELNET a zajišťuje také bezpečný přístup k serverům DNS. 
  • Sada OpenSSH (Secure Shell) v systému POSIX zpřístupňuje zabezpečenou komunikaci i v nezabezpečených sítích.