GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

UDS/SQL (BS2000)

Společnost Fujitsu vám díky bezproblémovým službám pomůže při práci s databázovým projektem.

Současná verze: V2.8

Databázový systém UDS/SQL je založen na datovém modelu CODASYL a optimalizován tak, aby poskytnul maximální propustnost a výkon. Jazyk COBOL-DML (Data Manipulation Language) umožňuje výjimečně rychlý přístup k datům, protože optimální přístupovou cestu pro reálné situace je možné určit již při kompilaci programu. Díky více než 32 000 typů záznamů na jednu databázi a více než dvěma miliardám záznamů na jeden typ záznamu můžete spravovat datové zdroje s prakticky neomezenou velikostí. Databázový systém UDS/SQL úzce spolupracuje s ostatními komponentami systému BS2000, jako je například produkt openUTM. Vzájemně se dokonale doplňují.

Aby databázové systémy splnily požadavky uživatelů, kteří provádějí dlouhodobou investici do systému, musejí disponovat mnoha funkcemi s potenciálem pro další růst.

Databázový systém UDS/SQL je má:
  • záruka dlouhodobě použitelného rozhraní;
  • vysoká kvalita softwaru a bezproblémové služby: konzultace, školení, řešení problémů, údržba; 
  • kapacita pro zpracování velmi velkých datových zdrojů; 
  • velmi dobré chování z hlediska výkonu: vysoká propustnost pro mnoho uživatelů, rychlá odezva, použití špičkových hardwarových architektur; 
  • nepřetržitý provoz a zabezpečení dat – i v případě selhání hardwaru a softwaru; 
  • široká škála možností pro ochranu dat před neoprávněným přístupem; 
  • díky systému UDS-D je možné databáze distribuovat do různých počítačových systémů s transparentním přístupem k místním a vzdáleným datovým zdrojům; 
  • databázový systém UDS/SQL je k dispozici pro všechny podnikové servery BS2000 a lze ho nasadit jako datový server v heterogenních prostředích operačních systémů (například Solaris, Linux a Windows); 
  • flexibilní přístup k databázím prostřednictvím rozhraní ODBC s využitím prvků jazyka SQL.