GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

SESAM/SQL-Server (BS2000)

Současná verze: V8.0

SESAM/SQL-Server je SQL server pro prostředí BS2000 spojující výhody relačního databázového systému se všemi funkcemi, které uživatelé očekávají od provozního systému navrženého tak, aby dokázal zpracovat velkou zátěž. Jde o ideální volbu pro vysoce výkonný průmyslový relační databázový systém pro klíčová podniková řešení se středně náročnými i složitými aplikacemi pro zpracování online transakcí.

Výhody:
  • vynikající škálovatelnost a dostupnost vytvářejí spolehlivý základ pro důležitá podniková řešení;
  • inteligentní funkce automatické správy systému SESAM/SQL-Server vedou k extrémně ekonomickému provozu databází, což výrazně snižuje náklady na správu a zajišťuje vynikající možnosti správy;
  • systém SESAM/SQL-Server je možné provozovat na všech serverech BS2000 a je možné k němu přistupovat jako k datovému serveru z libovolných platforem.
  • Rozložení komponent systému SESAM/SQL-DCN podporuje správu a zpracování databází SESAM/SQL v počítačových sítích. Komponenta SESAM/SQL-DCN podporuje protokol dvoufázového potvrzení, a umožňuje tak distribuované zpracování transakcí, i když se data mění v jiných výpočetních uzlech.
  • Komponenta SESAM/SQL-LINK je volitelný produkt, který umožňuje zpracování velmi efektivních databází SESAM s využitím obslužné rutiny databáze. Absence komunikace mezi procesy urychluje provádění databázových operací.
  • SESAM/SQL JDBC nabízí rozhraní JDBC (Java Database Connectivity) na úrovni volání pro programy libovolné platformy, které podporují jazyk Java. Ovladač JDBC pro databázový systém SESAM/SQL je možné stáhnout.
  • SESAM/SQL ADO nabízí rozhraní mezi platformou .NET a databázemi SESAM/SQL. Ovladač je možné také stáhnout.

ESQL-COBOL (BS2000/OSD)

Implementuje rozhraní aplikačního programu „vestavěné SQL“ do databázového systému SESAM/SQL-Server se současnou verzí: V3.0.