GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

LEASY (BS2000/OSD)

Přístupový systém a systém správy dat zaměřený na transakce

Současná verze: V6.2

LEASY je přístupový systém a systém správy dat zaměřený na transakce LEASY podporuje následující metody přístupu k systému DMS: SAM, ISAM, DAM a PAM. K datům se přistupuje z programů v jazyce COBOL a Assembler.

Díky spolupráci systému LEASY se softwarovým produktem ADILOS mohou uživatelé z datového zdroje systému LEASY generovat složité výkazy, které pomohou při podpoře rozhodování.
Pro účely vytváření datových dotazů a vývoje aplikací je možné systém LEASY spojit s produktem DRIVE.
Systém LEASY lze nasadit s produkty openUTM a openNet Server a použít v dávkovém a interaktivním režimu dialogu.