GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

HIPLEX MSCF (BS2000)

Základní struktury pro systémy a distribuované aplikace

Aktuální verze: V7.0, V8.0

Systém HIPLEX MSCF vytváří základní struktury pro sdílení zátěže a klastry s požadavky na dostupnost s až 164 podnikovými servery BS2000 a také pro distribuované aplikace. Servery HIPLEX jsou připojené k síti MSCF a je nutné jejich propojení prostřednictvím produktu openNet Server.

Systém HIPLEX MSCF může implementovat čtyři druhy propojených systémů, které se vzájemně doplňují:
  • Volně propojený systém (LCS) s až 164 servery BS2000/OSD pro kontrolu úloh, přístup ke katalogu a monitorování úloh pomocí proměnných úloh (JV) v síti. 
  • Pevně propojený systém (CCS) Síť CCS zahrnuje funkci LCS a doplňuje ji o ochranu pomocí hesla a základní funkce pro SPVS a křížově propojené systémy (XCS). 
  • Sdílený pubset – systém využívající propojení SPVS se sdílenými pubsety a hlavní rekonfigurací pro až 16 serverů BS2000/OSD na pubset. 
  • Křížově propojený systém (XCS) s až 16 servery BS2000/OSD a pubsetem XCS pro konzistentní správu klastrů a funkce pro distribuované aplikace. Křížově propojený systém (XCS) zahrnuje funkci SPVS.