GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Akademické spolupráce

Společnost Fujitsu po mnoho let spolupracuje s vysokými školami a pomáhá studentům rozšiřovat své teoretické znalosti mainframových prostředí a získávat praktické zkušenosti z reálného světa. Společnost Fujitsu podporuje partnerství s akademickou sférou prostřednictvím rozvojových programů, informačních akcí, prezentací, workshopů, zimních a letních škol, mainframových dnů, podpory IT a vedení studentských magisterských a bakalářských prací.

Partnerství se vzdělávacími a výzkumnými institucemi pomáhají rozvíjet dialog mezi počítačovými vědci, vývojáři a uživateli v oboru mainframů. Tato partnerství rovněž pomáhají účastníkům vytvářet a navazovat během studia kontakty v jejich oboru.

Zaujalo vás to? Obraťte se na nás na adrese eps.academy@ts.fujitsu.com
Enterprise Platform Services Academy