GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Virtualizace

Schopnost okamžitého přizpůsobení

Virtuální infrastruktura snižuje náklady na prostředky IT zlepšováním efektivity, flexibility a rychlosti reakcí. Umožňuje rychlé přidělení prostředků na základě měnících se firemních potřeb, dále umožňuje zavedení nových služeb, provádění údržby hardwaru bez přerušení provozu a enormní zvýšení využití kapacity serverů. Níže jsou uvedeny některé zajímavé funkce systému BS2000.
  • Prakticky všechna provozní nastavení, součásti nebo celé hardwarové a softwarové konfigurace je možné upravit nebo rozšířit přímo za provozu.
  • Kapacita na vyžádání (CoD) poskytuje flexibilní a cenově dostupné možnosti využití zdrojů.
  • Virtuální systémy (VM2000) umožňují distribuci výkonu procesorů a hlavní paměti jednoho fyzického serveru mezi až 15 virtuálních serverů. Distribuci a přidělení periferních zařízení je možné změnit online a konfigurace periferních zařízení, včetně jejich připojení (kanály) a zařízení, je možné upravit nebo rozšířit přímo za provozu.
  • Systém BS2000 je rozdělen do modulárních podsystémů, díky čemuž je možné vyměnit mnoho podsystémů přímo za provozu a provozovat různé verze podsystémů současně ve stejném systému (koexistence).
  • Nové databáze lze připojit a existující databáze lze odpojit online.