GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

BS2000/OSD a openNetworking

Uvolnění potenciálu

Moderní IT prostředí vyžaduje infrastrukturu s konzistentní koncepcí sítě, která bude podporovat různé veřejné i soukromé sítě (a jejich komunikační protokoly). Společně s širokou škálou internetových služeb představuje produkt openNet Server nejlepší dostupné řešení pro síťovou integraci a výpočetní systémy využívající web v systémech BS2000/OSD používaných jako internetové servery.

Integrace pracoviště poskytuje uživatelům to nejlepší ze všech oblastí včetně přístupu k aplikacím a datům z mainframu, místního počítače a sítě (například prostřednictvím internetu).

Otevření sítě

Síťové technologie typické svou obrovskou různorodostí a složitostí se neustále rychle vyvíjejí. Připojení k podsítím z integrovaných sítí se v současnosti stalo rutinní záležitostí. Internet umožňuje integraci systémů různých výrobců při současném splnění narůstajících nároků na propustnost a výkon sítě díky technologiím, jako je gigabitový Ethernet a režim ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Jako podnikový server umožňuje systém BS2000/OSD perfektní integraci do heterogenních prostředí se spoluprací mezi sítěmi podporovanou produktem BS2000/OSD openNetworking na všech úrovních. Je k dispozici velké množství rozhraní a řešení, která umožní co nejefektivnější integraci individuální konfigurace a usnadnění přechodu na otevřené sítě.

Základem je přístup

V celopodnikově distribuovaných aplikacích slouží mainframe servery velkému počtu uživatelů. Výkonné, a přitom stále kompaktní servery, moderní periferní zařízení, řízení prostřednictvím protokolu SNMP v celé síti a vysoká úroveň využití činí ze systému BS2000/OSD řešení připravené na míru této roli.

S tím, jak se jednotlivé sítě střetávají v jediné celosvětové síti internet, se IT sítě rozrůstají za hranice společností. V případě koncových uživatelů je přístup závislý na programech a výrobcích. Webové prohlížeče také poskytují obecné a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní.

Společně s komunikačním softwarem podporuje systém BS2000/OSD všechny relevantní webové protokoly a rozhraní. To znamená, že může být použit jako výkonný webový server, který zvládne obsluhovat všechny dotazy uživatelů, od přístupu k webovým stránkám přes přenos souborů ze serverů po používání serverových aplikací a nastavení a vyhodnocování adresářů.

Ověřený výkon mainframů

Pomocí nástroje platformy openSEAS WebTransactions pro web a integraci nabídnou servery BS2000/OSD uživatelům v síti přístup ke stávajícím ověřeným transakčním systémům. Technologie Java Virtual Machine umožňuje v systému BS2000/OSD provoz webových aplikačních programů nezávislých na platformě. Společně nabízí produkty openNetworking a BS2000/OSD následující výhody:
  • Konzistentně otevřená síťová architektura, která počítá se všemi standardizovanými sítěmi a přenosovými protokoly dostupnými na trhu.
  • Dostupnost všech webových technologií v systému BS2000/OSD.
  • Komunikační aplikace nezávislé na síti, které umožní ekonomické využití různých typů síti.
  • Zajištění nových síťových technologií (například ATM a gigabitový Ethernet) na základě vývoje trhu.
  • Možnost integrace starší síťové architektury do heterogenních síťových konfigurací.