GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Integrace

Maximálně spolehlivý základ

Předpokladem úspěšné integrace je bezproblémové propojení starých a nových aplikací a kombinace produktů od různých dodavatelů za účelem vytvoření funkčních řešení. Osvědčené výhody systému BS2000/OSD při nasazení v mainframech spolu s jeho ideální kombinací inovací a kontinuity jej činí nejlepší platformou pro integraci aktuálních trendů, jako je například webová integrace pomocí nástrojů Java nebo openSEAS. Systém nabízí vhodný hardwarový a softwarový základ pro vytvoření nových firemních postupů na úrovni datového centra s nejlepší strukturou nákladů na trhu. Vybrané funkce:
  • Vlastnosti zabezpečení mainframu BS2000/OSD integrované pomocí nástroje SECOS zajišťují ochranu dat, aktivit, procesů a programů systému a aplikací před neautorizovaným přístupem, manipulací a poškozením – dokonce i v heterogenní infrastruktuře. Jakékoliv pokusy o zneužití jsou okamžitě odhaleny a zapsány do protokolu. 
  • Podpora standardů SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, XML, Java, .Net, J2EE, JCA, SSL a LDAP zajišťuje bezproblémovou a ekonomicky výhodnou interoperabilitu.
  • Sada produktů middlewaru openSEAS usnadňuje integraci jednotlivých programů do univerzální IT infrastruktury. Mezi příklady patří ekonomicky výhodná webová integrace starších aplikací, univerzální podpora firemních procesů a adaptace uživatelského rozhraní cílové aplikace na velikost obrazovky mobilního systému.