GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Koncepty a řešení >
  7. Vysoká dostupnost >
  8. Minimalizace plánovaných servisních přerušení provozu IT (BS2000/OSD)

Minimalizace plánovaných servisních přerušení provozu IT (BS2000/OSD)

Používání starších verzí produktů vede k přerušením produktivních provozů IT – například během zálohování nebo migrace, při aktualizaci nebo upgradování softwaru a při provádění údržby hardwaru.

Pokud je však použit špičkový hardware a software, nezpůsobí tyto činnosti související s údržbou žádná přerušení nebo přinejmenším dojde k významnému snížení počtu takových přerušení.

Všechny produkty uvedené níže pomáhají ve velké míře snížit potřebu takzvaných plánovaných přerušení. Hrají důležitou roli při zajištění nepřetržité a neomezené dostupnosti IT.

Software FUJITSU BS2000 DRV

Nabízí možnost zrcadlení úložiště dat zdvojením operací čtení a zápisu na systémy diskových úložišť v systému BS2000.

FDDRL

Vytváří fyzické záložní kopie v systému BS2000, které slouží k obnovení disku. Dobu zálohování a obnovy lze významně zkrátit použitím aktuálních verzí produktu FDDRL.

HSMS

Systém správy hierarchických úložišť umožňující implementaci ILM (Information Lifecycle Management) v platformě BS2000. Rozšířená automatizace a snížená doba zálohování a obnovení zajištěná použitím aktuálních verzí produktu HSMS vede k minimalizaci přestávek provozu.

MAREN

Umožňuje automatizovanou správu datových médií v datovém centru se systémem BS2000.

FUJITSU Software BS2000 POSIX

Allows UNIX programs to run after porting on a BS2000 mainframe without problems.

SESAM/SQL-Server SESAM/SQL-Server

Výkonný relační databázový systém pro důležitá podniková řešení využívající systém BS2000.

SHC-OSD

Poskytuje informační služby a příkazy pro řízení replikace na základě funkcí zrcadlení úložišť ETERNUS DX, Symmetrix a CLARiiON CX.

SPACEOPT

Výkonná procedura pro správce systému BS2000, která slouží k optimalizaci diskového úložiště; v případě, že jsou používány současné verze – může pomocí ní být provedena reorganizace za provozu.

Virtualizace (VM2000)

Virtualizace systému BS2000 prostřednictvím systému VM2000 vede ke snížení nákladů na informační technologie díky zvýšení efektivity, flexibility a schopnosti odezvy. Virtualizace zároveň zajistí optimální využití prostředků.