GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Zabezpečení nepřetržitého provozu

Koncepce vysoké dostupnosti, která stojí za podnikovými servery Fujitsu BS2000/OSD, nabízí bezkonkurenčně maximální spolehlivost v nejdůležitějších prostředích:

Díky špičkové vysoké dostupnosti pro mainframové hostované systémy a aplikace poskytují funkce HighAvailability (Vysoká dostupnost) v rámci podnikových serverů řady SQ nepřerušovaný provoz mainframových aplikací podporovaný funkcí LiveMigration (Migrace za provozu).

Nepřerušovaný provoz mainframových aplikací díky funkci LiveMigration (Migrace za provozu)

LiveMigration (Migrace za provozu) je první a jediná funkce mainframů, která zákazníkům nabízí maximální úroveň dostupnosti klíčových podnikových aplikací pro uživatele prostřednictvím eliminace výpadků. Oblastmi použití jsou například údržba serverů nebo infrastruktury nebo správa optimální zátěže prostřednictvím nepřerušovaného přesunutí mainframových hostovaných systémů a aplikací za provozu.

LiveMigration
Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off
Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off

Nejlepší řešení nepřetržitého provozu ve své třídě prostřednictvím funkce HighAvailability (Vysoká dostupnost)

Funkce HighAvailability (Vysoká dostupnost) je inovativní řešení pro infrastrukturu mainframů, které minimalizuje neplánované výpadky (například z důvodu výpadku napájení nebo chyb v provozu atd.). Implementace se provádí automatickým restartováním systémů a aplikací v klastrových řešeních odolných proti selhání. Dostupnost jednotlivých mainframových hostovaných systémů a aplikací lze automatizovat a nastavit její prioritu podle požadavků zákazníka. Funkce HighAvailability (Vysoká dostupnost) v takové situaci vyniká díky velmi snadné konfiguraci a snadnému použití.

High Availability
Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off

BS2000 SQ-Manager

Snadná správa řešení je zajišťována webovým správcem systému SQ – to platí pro monitorování scénářů HA a odolnosti proti selhání i při migracích systému při provozu (LM). Správa je dále podporována zabezpečenými a automatizovanými procesy. SQ Manager je centrální nástroj pro konfiguraci a správu celého mainframového prostředí. „Ovládací panel poskytuje přehled stavu všech součástí, jako jsou například servery, jednotky a periferní zařízení a také operační systémy, hostované systémy a aplikace. Správa upozornění řízená událostmi zajišťuje, že správce systému bude mít vždy správné informace.“
Keyboard shortcuts for the player:
 • F: Fullscreen
 • Esc: Exit fullscreen
 • ↑: Volume up
 • ↓: Volume down
 • ←: 5 sec. back
 • →: 5 sec. forward
 • Space: Play/Pause
 • S: Subtitle On/Off

Vyhněte se plánovaným přerušením provozu IT

 • Vysoká stabilita hardwaru a softwaru
 • Podnikové servery BS2000/OSD s bezkonkurenční odolností po celá desetiletí
 • Servis je požadován pouze zřídka
 • Pokud je nutná údržba, jako jsou například aktualizace softwaru nebo upgrade hardwaru, lze díky funkci LiveMigration (Migrace za provozu) a dalším inovativním funkcím provést většinu činností za provozu systémů.

Předcházení potenciálním výpadkům

 • Podnikové servery BS2000/OSD předcházejí výpadkům, které by mohly být způsobeny chybami v provozu nebo problémy s pracovní zátěží na různých úrovních.
 • Zjednodušená správa systému snižuje riziko chyb v provozu.
 • Vysoká úroveň automatizace také přispívá ke stabilnímu provozu.
 • Velký počet úloh řízených pravidly včetně nepřetržitého hlášení stavu a vyhodnocování systému provádí samotný systém.

Minimalizace vlivu neplánovaných výpadků

 • Dostupnost podnikových serverů BS2000/OSD lze zvýšit až na 99,999 %.
 • Inteligentní klastrování několika serverů
 • Optimalizace provozuschopnosti, využití kapacity a dostupnost
 • Velmi efektivní řešení s nízkými náklady, které sníží výpadky na absolutní minimum.