GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Koncepty a řešení >
  7. Vysoká dostupnost a odolnost proti haváriím (BS2000/OSD)

Vysoká dostupnost a odolnost proti haváriím (BS2000/OSD)

Spolehlivá informační technologie (IT) se pro zvyšující se počet podnikových procesů stala absolutně nezbytnou. A také IT musí být k dispozici nepřetržitě.

Společnost Fujitsu vám pomáhá nalézt optimální a šetrné řešení pro požadovanou dostupnost informačních technologií.

Vyhněte aktivně se chybám a nedostatkům v IT Avoid IT errors and IT bottlenecks proactively

Výpadky IT způsobené chybami lze minimalizovat, pokud se pokusíme proaktivně vyhnout chybám a nedostatkům v IT.

Minimální údržba Minimize maintenance

Přerušení provozu způsobená zálohováním, aktualizacemi a upgrady softwaru, reorganizací dat, údržbou a migrací hardwaru i úpravami nastavení systému výrazně ovlivňují dostupnost IT. Samostatnou kapitolou jsou pak výpadky způsobené chybami nebo živelnými pohromami.

Zabezpečení nepřetržitého provozu Optimal Business Continuity

Plánované a neplánované výpadky mají zásadní vliv na obchodní procesy. Koncepce vysoké dostupnosti s řešeními LiveMigration (Migrace za provozu) a HighAvailability (Vysoká dostupnost), která stojí za podnikovými servery Fujitsu BS2000/OSD, nabízí bezkonkurenčně maximální spolehlivost v nejdůležitějších prostředích.

Obnovení činnosti Business resume

Pokud dojde k selhání z důvodu závady nebo nehody, je nezbytné provoz IT co nejrychleji obnovit, aby byla ztráta dat minimální.