GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Automatizace

Nepřetržitý výkon systému BS2000/OSD

Ekonomicky výhodná správa, efektivní využití prostředků a nepřetržitý provoz – tyto vlastnosti jsou možné, pouze pokud jsou všechny důležité procesy automatizovány. BS2000/OSD poskytuje komplexní sadu funkcí automatizace, která plní všechny tyto potřeby.
  • PROP-XT: Automatizuje provoz. 
  • AVAS: Automatizuje zpracování úloh v prostředích založených na operačních systémech BS2000/OSD, UNIX a Windows.
  • HIPLEX: Monitoruje všechny důležité provozní prostředky a v případě potíží (selhání) automaticky převádí klíčové aplikace do dostupného záložního systému.
  • openSM2: Poskytuje úplná a objektivní data o výkonu systémů BS2000/OSD, Solaris, Linux a Windows. Pokud dojde k potížím s výkonem s předdefinovanými parametry, uživatel je pomocí zprávy SMS, e-mailu nebo upozornění SMNP informován o automaticky zahájených postupech řešení těchto potíží.
  • Systém PCS (Performance Control System) pro správu zatížení: Na základě rychlosti reakcí na vstup zadávaný operátorem a údajů o propustnosti automaticky kontroluje, jak je kapacita skutečného nebo virtuálního serveru přidělována aplikacím. Systém PCS zaručuje udržování definovaných úrovní kvality služeb u různých aplikací a v různých provozních režimech. V rámci této funkce optimalizuje využití procesoru a prostředků I/O. Sofistikovaný mechanismus vyvažování ve srovnání s jinými platformami zajišťuje plné čerpání veškerého dostupného výkonu. Procesory mohou být po relativně dlouhá období v provozu na plný výkon a téměř neustále na zhruba 70 % výkonu a účinnost využití více procesorů softwarem přesahuje 90 % na procesor.