GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Koncepty a řešení BS2000/OSD

Vize úspěchu

Flexibilní, efektivní a nepřetržité firemní procesy vyžadují flexibilní, efektivní a nepřetržitě fungující IT infrastrukturu. Zde představujeme některé koncepty pro zabezpečenou, vždy funkční a flexibilní IT infrastrukturu.

Automatizace

Automatizace rozvazuje ruce zaměstnancům správy, kteří se mohou soustředit na plánování a podporu inovací, umožňuje plnou funkčnost datových center v obdobích, kdy jsou bez obsluhy, snižuje četnost provozních chyb a optimalizuje správu prostředků. Speciální architektura a zaručená kompatibilita mainframů zajišťuje potřebnou spolehlivost koncepcí automatizace a množství nejrůznějších nástrojů pro osvědčené postupy datových center je pomáhá uvést do praxe a spravovat.

Správa tisku

Řešení pro správu poskytující všechny služby nezbytné pro zavedení tiskové strategie v rámci celé firmy v prostředích mainframe.

Vysoká dostupnost

Nepřetržitá dostupnost pro důležité podnikové aplikace je zaručena i v případě havárie.

Integrace

Znovupoužitelnost, ochrana investic a inovace aplikací je založena především na možnosti integrace v rámci změny firemních postupů. Plná podpora standardů interoperability a komplexní sada middlewaru umožňuje rychlou a bezproblémovou integraci staršího softwaru do jakékoliv heterogenní infrastruktury IT.

openNetworking

Řešení pro začlenění sítě a výpočetní systémy využívající web s konzistentním přístupem a kompatibilní koncepcí pro systémy BS2000/OSD.

Správa výkonu

Analyzuje a optimalizuje rozložení zátěže, využití místa na disku a flexibilitu systému.

Programovací systémy

Jsou základem efektivního provozu důležitých moderních podnikových aplikací v systémech BS2000.

Správa úložiště

Páteř každé organizace tvoří zdroje objemných dat, která musí být vždy aktuální. Záplava informací narůstá stále závratnějším tempem. Počínaje vytvořením informace a konče jejím odstraněním je nutná efektivní správa. Správa úložiště systému BS2000/OSD podporuje vysoce výkonnou, spolehlivou a ekonomickou správu objektů informací v hierarchiích úložišť.

Virtualizace

Virtualizace znamená, že IT služby nebudou zatěžovány nerelevantními podrobnostmi nebo nevyužitými zdroji. Správa zdrojů získává díky virtualizaci svobodu plánování zdrojů nezávisle na fyzických vlastnostech a granularitě. Takto je zajištěna nezbytná flexibilita a efektivita IT infrastruktur.