GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

openSM2

Poskytuje rozsáhlá data shromážděná při monitorování za účelem zlepšení výkonu systémů.

Současná verze systému BS2000: openSM2 V10.0 a openSM2 V9.0
Současné verze serveru SE používaného k ovládání otevřených systémů: sada openSM2 (Open Systems) pro server SE
Současná verze všech ostatních systémů: openSM2 V9.2 (Open Systems)

Nepřetržité sledování výkonu je základem efektivního a ekonomického provozu systémů IT. Díky produktové řadě openSM2 nabízí společnost Fujitsu konzistentní řešení pro firemní správu výkonu heterogenních IT prostředí.
openSM2 poskytuje komplexní online monitorování s konfigurovatelnou správou upozornění, podrobnými analýzami příčin nízkého výkonu a předpověďmi budoucích požadavků na výkon. Takto umožňuje optimalizaci výkonu systémů. Produktová řada softwaru FUJITSU BS2000 openSM2 zahrnuje softwarové produkty FUJITSU Software BS2000 openSM2 (BS2000) a FUJITSU BS2000 openSM2 (Open Systems).
openSM2 (Open Systems) podporuje serverové systémy Microsoft® Windows, Linux®, Solaris™, VMware™ vSphere, Xen® a BS2000® a také systémy úložišť ETERNUS DX a Symmetrix a všechny systémy podporující standard SNMP.

Monitorování serverů SE: Pro monitorování serverů SE má software openSM2 webovou aplikaci, která je nainstalována jako doplněk nástroje SE Manager a ke které se přistupuje prostřednictvím odkazu v nástroji SE Manager. Systémy na serveru SE jsou automaticky rozpoznány a zahrnuty do monitorování. K ovládání otevřených systémů je určena sada openSM2 (Open Systems), která je k dispozici jako doplněk řady serverů SE.

Získávání dat o výkonu

Data o výkonu systémů Windows jsou shromažďována prostřednictvím rozhraní WMI. Jsou shromažďována data o využití serveru, operačního systému a softwaru IIS (Internet Information Services), Exchange a SQL Server společnosti Microsoft.
Data o výkonu systémů Linux a Xen jsou shromažďována prostřednictvím protokolu SSH. Jsou shromažďována data o využití serveru, operačních systémů a jednotlivých hostovaných systémů Xen.
Data o výkonu systémů VMware ESX Server jsou shromažďována prostřednictvím webové služby VI3. Jsou shromažďována data celého serveru a jednotlivých hostovaných systémů.
Data o výkonu systémů úložišť jsou shromažďována prostřednictvím nástroje StorMan. Jsou shromažďovány informace o rychlosti přístupu, rychlosti přenosu dat a doby I/O odezvy svazků.
Data o výkonu všech systémů podporujících standardní internetový protokol SNMP pro data výkonu skupin MIB-2 IP, TCP a UDP jsou shromažďována prostřednictvím protokolu SNMP.

Data o výkonu systémů Windows, Linux, Xen, VMware ESX Server, úložišť a systémů podporujících standard SNMP je možné shromažďovat vzdáleně z jiného systému (například počítače) bez instalace do monitorovaných systémů (monitorování bez agentů).

Data o výkonu systémů Solaris jsou shromažďována prostřednictvím různých systémových rozhraní (kstat, /proc, statvfs). Jsou shromažďovány všechny měřené hodnoty měřených proměnných všech možností sar. Kromě toho mohou být také zaznamenávány změřené systémové hodnoty souborů a procesů a síťová data.

V systému BS2000 je získávání dat o výkonu řízeno monitorem SM2, který dokáže zaznamenávat data o výkonu pro více než 500 měřených proměnných. Rozsah získávání dat o výkonu lze ovládat, protože pro analýzu problémů s výkonem mohou být požadována podrobnější data o výkonu než v případě dlouhodobého pozorování a plánování kapacity systému.
Data o výkonu jsou poskytována pro účely online monitorování a v případě potřeby mohou být také ukládána do souboru monitorování pro pozdější analýzy.

Online monitorování pomocí nástroje INSPECTOR

Současné online monitorování různých systémů umožňuje rychlé rozpoznání naléhavých problematických situací a jejich příčin. Data monitorování aktuálního stavu systému a časový vývoj měřených hodnot se v nástroji INSPECTOR zobrazují v podobě grafických nebo tabulkových sestav pro počítače s Windows.

Offline analýza souborů monitorování pomocí nástroje ANALYZER

Analýza souborů monitorování umožňuje analýzu příčin nízkého výkonu, analýzu trendů a plánování kapacity. Prostřednictvím nástroje ANALYZER můžete na základě dat o výkonu vytvářet s minimálním úsilím výstižné grafy. To usnadňuje interpretaci měřených hodnot, rychlou identifikaci příčin nízkého výkonu a předpovídání budoucích požadavků na výkon.

Monitorování podle požadavků uživatelů (BS2000)

Data o výkonu související s úlohami a programy (statistiky čítače instrukcí a SVC) mohou uživatelé shromažďovat ve vlastních souborech statistik, které umožňují analýzu úloh a programů uživatelů. Analýzu provádí produkt SM2-PA.

Testovací verze

V části Ke stažení je k dispozici bezplatná testovací verze na dobu 30 dní, a to pro platformy systémů Solaris, Linux, Windows, VMware ESX server, Xen a pro všechny systémy podporující standard SNMP.