GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Industry Solutions >
  4. IT-lösningar, konsulttjänster och fördelar för myndigheter

Offentliga sektorn

IT och digitalisering i offentlig sektor

Fujitsus vision är att skapa lösningar som sätter människan i centrum – vi kallar det ”Human Centric Innovation”. I dagens digitaliserade värld finns stora möjligheter för den offentliga sektorn att användaranpassa och effektivisera sina tjänster för medborgarnas och samhällets bästa. Tillsammans med organisationer skapar vi lösningar som höjer kvalitet, förbättrar service och bidrar till ett bättre och hållbarare samhälle.

Våra tjänster till den offentliga sektorn omfattar allt från konsulttjänster och produkter till storskaliga outsourcinglösningar och digital transformation.

Fujitsu kan hjälpa er med allt från exempelvis RPA på en kommunal förvaltning till att bygga lösningar för smarta, uppkopplade stad med hjälp av artificiell intelligens och IoT.

Några exempel på vad vi gör för offentlig sektor i Sverige idag:

  • Vi tar hand om hela eller delar av IT-infrastrukturen – till exempel är det Fujitsu som hanterar IT i Stockholm stads alla skolor.
  • Vi hjälper er att effektivisera och automatisera processer, till exempel med Robotic Process Automation (RPA), ServiceNow eller våra lösningar Case M och Visual Arkiv.
  • Vi har ett komplett sortiment av egna, hållbara produkter – klienter, lagringslösningar och datacenterlösningar - av hög kvalitet.
  • Vi har en erfaren konsultorganisation med kompetens inom verksamhetsutveckling, projektledning och utveckling som driver hela projekt eller förstärker er befintliga kompetens efter behov.

Skapa en trygg plattform för digitalisering

Vi har hjälpt flera organisationer att förnya sin applikationsportfölj och skapa en plattform som hjälper verksamheten att ta steget ut i molnet – och nya digitala tjänster – på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet hur man hittar balansen.

Med vår hjälp kan du leverera de tjänster som medborgarna behöver för att fortsätta med sina liv – både idag och i morgondagens smarta städer där både människor och saker är uppkopplade.

Låt oss veta mer om din verksamhet för att se hur vi tillsammans kan effektivisera, sänka kostnader och skapa bättre resultat.

Vi är en av världens största

Fujitsu, med fler än 130 000 medarbetare över hela världen, är en ledande global aktör inom IT. Vår forskning fokuserar på de stora samhällsutmaningarna – exempelvis hur vi tar hand om en åldrande befolkning, hur man kan utnyttja digitalisering för ett bättre lärande och hur exempelvis artificiell intelligens kan bidra till hållbar energiförsörjning.

Läs gärna mer om våra visioner för ett bättre, mer hållbart samhälle: 
https://www.fujitsu.com/global/vision/