GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Industry Solutions >
  4. IT-lösningar, konsulttjänster och fördelar för myndigheter

Offentliga sektorn

IT och digitalisering i offentlig sektor

Fujitsus vision är att skapa lösningar som sätter människan i centrum – vi kallar det ”Human Centric Innovation”. I dagens digitaliserade värld finns stora möjligheter för den offentliga sektorn att användaranpassa och effektivisera sina tjänster för medborgarnas bästa. Tillsammans med organisationer skapar vi lösningar som höjer kvalitet, förbättrar service och bidrar till ett bättre och hållbarare samhälle.

Fujitsus tjänster har legat till grund för många myndigheters verksamhet i över 40 år. Tack vare detta kan viktiga funktioner utföras på nationell, lokal, regional och decentraliserad nivå, till förmån för miljoner medborgare och anställda varje dag. Vi ser oss som partner till den offentliga sektorn. Vi är fast beslutna att bidra till att utveckla bästa möjliga tjänster för hela samhället.

Vi på Fujitsu har stor erfarenhet av att designa och bygga nya applikationer och genomföra kostnadseffektiva digitala lösningar. Vi gör det möjligt för dig att övergå från traditionell ”slow IT”, till ”Fast-IT”. Vi kan hjälpa er att hitta den perfekta balansen i hybrid IT. Med vår hjälp kan du leverera de tjänster som medborgarna behöver för att fortsätta med sina liv – både idag och i morgondagens smarta städer där både människor och saker är uppkopplade.

Några exempel på vad vi gör för offentlig sektor i Sverige idag:

  • Vi hjälper kommuner att processer genom RPA.
  • Vi effektiviserar processer och dokumenthantering med lösningar som Case M och Visual Arkiv
  • Vi hjälper landstring att utveckla sin verksamhet.
  • Vi tar hand om hela IT-infrastrukturen – till exempel är det vi som hanterar IT åt Stockholm stads alla skolor.
  • Vi har ett fullt sortiment av hållbara produkter av hög kvalitet och egen tillverkning i Europa