GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby>
  3. Splátkový prodej

Splátkový prodej

Splátkový prodej je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis. Nájemce odpovídá za údržbu a pojištění zařízení, je však možné zakoupit servisní balíčky a servisní smlouvy buď přímo od společnosti Fujitsu, nebo od některého z našich partnerů.

Zařízení zůstává ve vlastnictví pronajímatele až do zaplacení celkové ceny, kdy přechází do vlastnictví nájemce. Poslední splátka se podle dohody uzavřené na začátku leasingu může od pravidelných pevných splátek lišit.

Prodej na splátky je podobný jako prodej za hotové; aktiva se zaznamenají v účetní rozvaze nájemce. Odpisy společně s úroky jsou účtovány ve výkazu zisků a ztrát.

Smlouva o splátkovém prodeji je obvykle strukturována na dobu 1 až 5 let s pevnou výší splátek. Splátky mohou být měsíční, čtvrtletní nebo roční. Lze také dodatečně zahrnout další zařízení za adekvátně navýšené měsíční splátky.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby