GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby>
  3. Operativní leasing

Operativní leasing

Operativní leasing je smlouva mezi „vlastníkem“ zařízení neboli pronajímatelem a „uživatelem“ neboli nájemcem. Do smlouvy lze zahrnout veškeré náklady na hardware, software, školení, instalaci a servis. Vy jako nájemce odpovídáte za údržbu a pojištění zařízení. Můžete však zakoupit servisní balíčky a servisní smlouvy buď přímo od společnosti Fujitsu, nebo od některého z našich partnerů. 

Operativní leasing je obvykle strukturován na dobu 1 až 3 let, což je obvykle méně než doba využitelnosti zařízení, s pevnou výší splátek. Splátky mohou být měsíční, čtvrtletní nebo roční. Lze také dodatečně zahrnout další zařízení za adekvátně navýšené měsíční splátky. Zařízení je také možno vyměnit nebo upgradovat prostřednictvím volby Modernizace technologie. 

Splátky operativního leasingu jsou často nižší než splátky finančního leasingu, protože podle smlouvy se zařízení po ukončení období leasingu vrací pronajímateli. 

Smlouva o operativním leasingu je navržena tak, aby se neprojevila v účetní rozvaze, tedy ani na straně aktiv, ani na straně pasiv. Realizované leasingové splátky jsou účtovány ve výkazu zisků a ztrát.


Kontaktujte nás:

Finanční služby