GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Řešení pro dynamickou kapacitu

Řešení pro dynamickou kapacitu

Termín „dynamická kapacita“ používá společnost Fujitsu k označení široké škály řešení, která umožňují kolísání výše vašich plateb v závislosti na serverové či úložné kapacitě, kterou aktuálně využíváte. V rámci těchto řešení je stanoven „základní“ poplatek, který je vypočítán na základě odhadované měsíční míry využití kapacity, a jakékoli překročení této míry je automaticky měsíčně protokolováno a účtováno na základě dohodnuté sazby.

Tato řešení plateb jsou ideální pro podniky, které využívají malé objemy dodatečné kapacity v určitých obdobích, například při výplatách, nočním zálohování apod., nebo pro rychle rostoucí společnosti, které vědí, že budou v budoucnosti rychle a neočekávaně potřebovat další kapacitu. Neočekávaná zatížení ve špičce, nároky expanzivních růstových plánů a pravidelnou potřebu dodatečné serverové nebo paměťové kapacity nyní lze vyřešit bez nutnosti dalších rozsáhlých investic.

Kontaktujte nás: 

Finanční služby

Ke stažení: 

Brožura: Řešení pro dynamickou kapacitu