Společnost Fujitsu se v roce 2019 umístila na vrcholu žebříčku Gartner Magic Quadrant v oblasti outsourcingu datových center a spravovaných služeb hybridní infrastruktury v Evropě.

Žebříček Magic Quadrant společnosti Gartner v roce 2019 pro oblasti outsourcingu datových center a spravovaných služeb hybridní infrastruktury (DCO-HIMS) vyhodnocuje schopnosti poskytovatelů služeb při zajišťování řešení s více cloudy, hybridního IT a služeb datových center v Evropě.

Podle společnosti Gartner: „Lídři jednají kvalifikovaně. Mají jasnou vizi směru na trhu a rozvíjejí kompetence k udržení svého vedoucího postavení. Trh formují, spíše než sledují.“

Seznamte se s rozsáhlou nabídkou společnosti Fujitsu v oblasti řešení s více cloudy a hybridních IT služeb, která byla hodnocena v rámci žebříčku Magic Quadrant.

Gartner Magic Quadrant

Download the full report

Fujitsu

Thank you.

Společnost Gartner, žebříček Magic Quadrant pro oblast outsourcingu datových center a spravovaných služeb hybridní infrastruktury v Evropě (18. června 2019), Claudio Da Rold, David Groombridge, Rene Buest Gartner nepropagují žádné dodavatele, produkty ani služby uvedené ve svých studiích a neprosazují výběr dodavatelů podle nejlepšího hodnocení ani podle jiných měřítek. Studie výzkumné společnosti Gartner vyjadřují stanovisko této společnosti a nelze je považovat za objektivní fakta. Společnost Gartner se zříká veškerých výslovných či domnělých záruk plynoucích z této studie včetně všech záruk souvisejících s uvedením produktu na trh nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Tato grafika byla publikována společností Gartner, Inc. jako součást rozsáhlejší studie a měla by být vyhodnocena v kontextu celého dokumentu. Dokument společnosti Gartner je k dispozici na vyžádání u společnosti Fujitsu.

Discover more about Fujitsu’s Multi-Cloud & Hybrid IT Services