Privátní cloud spravovaný společností Fujitsu

Váš flexibilní privátní cloud pro digitální transformaci

Na současném trhu čelí IT oddělení výzvám spojeným s poskytováním služeb infrastruktury rychlejším tempem za účelem splnění narůstajících požadavků ze strany společností a zainteresovaných osob. Nesplnění takových požadavků vede nejen ke škodám pro společnost a důvěryhodnost IT oddělení, ale současně také přispívá k vzestupu „stínového IT“, kdy oddělení společnosti obcházejí IT oddělení společnosti a pořizují si přímá řešení a služby od jiných dodavatelů cloudu.

Služba privátního cloudu spravovaná společností Fujitsu umožňuje IT oddělením převzít kontrolu a zajistit rychlé zřizování infrastruktury a usnadnit změny ve společnosti v souladu s očekáváními zainteresovaných osob.

Ještě lepší – můžete implementovat hybridní IT nebo infrastrukturu s více cloudy, kterou vaše společnost potřebuje, aby uspěla v digitálním světě – bez obav, tlaku nebo potíží s nutností správy.

Správa prostředí s více cloudy – vyhrazená, flexibilní a škálovatelná řešení

Správa, provoz a poskytování infrastruktury a služeb probíhají prostřednictvím spravovaného privátního cloudu společnosti Fujitsu s využitím řešení VMware. Platforma může být integrována s vašimi stávajícími systémy a procesy a nasazení probíhá prostřednictvím scénáře pro jedno nebo dvě pracoviště, aby byly splněny regulační požadavky a požadavky na odolnost.

Díky naší flexibilní a škálovatelné platformě spravované podle kapacityplatíte pouze za prostředky, které využíváte, což umožňuje snížení nákladů při současném splnění požadavků společnosti. Podle požadavků zákazníka je možné nasazení v datových centrech Fujitsu na vrstvě 3+ nebo ve vašem vlastním datovém centru.

Zvyšte očekávání. A splňte je.

 

Nasazení

Nasaďte IT rychleji

Elastická a škálovatelná infrastruktura, která splní měnící se požadavky společnosti.

Řízení

Získejte jistotu a kontrolu

Zabezpečená a spolehlivá infrastruktura se smlouvami SLA na podnikové úrovni

Flexibilita

Úplná flexibilita

Zvolte, jak vaše platforma funguje a jak se používá: Se systémy požadavků na služby řízenými rozhraním API pro automatizaci a řízení.

Náklady

Optimalizace nákladů

Průběžné platby pro nižší kapitálové výdaje; odpadá složitá snaha o snížení provozních výdajů.

Propojené řešení s více cloudy

S privátním cloudem spravovaným společností Fujitsu můžete zajít ještě dále, pokud ho spojíte s dalšími cloudovými službami společnosti Fujitsu a našich partnerů. Privátní cloud spravovaný společností Fujitsu otevírá celou řadu vlastních možností vývoje a řešení platformy jako služby, což vám umožní:

  • Modernizovat – konvergujte a integrujte stávající systémy s novými cloudovými technologiemi pro lepší efektivitu a akceschopnost.
  • Rozšiřovat – vytvářejte služby pro rozhraní API, které povedou k novým možnostem růstu z původních systémů a platforem – a spravujte svá rozhraní API se špičkovou platformou APIM Apigee.
  • Vzájemně spolupracovat – vytvářejte společně digitální mikroslužby, které budou zabezpečeným způsobem opakovaně využívat společné prostředky.
  • Inovovat – s použitím platformy Cloud Foundry rychle vyvíjejte, nasazujte a škálujte nové aplikace a služby určené pro cloud, které přinesou nové obchodní možnosti.

Privátní cloud spravovaný společností Fujitsu dokáže také poskytnout přístup k budoucím službám, které umožní vytvoření a nasazení digitálních infrastruktur... a přinese největší platformu pro poskytování obsahu, jaká je pro vás možná.

Find the perfect cloud services for you

Contact us to discover how Multi-Cloud could transform your organization