GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby>
  3. ETERNUS – Inspekční služba

ETERNUS – Inspekční služba

Fujitsu ETERNUS DX – Inspekční služba pro systémy úložišť ETERNUS DX pomáhá zajistit nepřetržitý provoz, sleduje aktuální stav prostředí úložiště a pomáhá s jeho aktualizacemi. Služba poskytuje podrobné posouzení jednoho systému úložiště ETERNUS DX s maximálním počtem připojených serverů a přímo připojenými porty SAN. Výsledky jsou prezentovány v ucelené podobě a s podrobnými informacemi o systému úložiště. Navíc jsou doplněny o doporučení pro další optimalizaci spolehlivosti systému.

Výhody pro zákazníky:

Tato služba umožňuje pracovníkům IT oddělení zaměřit se na to, co je pro společnost nejdůležitější, a mít jistotu, že optimálně nakonfigurovaný systém úložiště ETERNUS DX funguje jako solidní základ pro aktuální i budoucí požadavky.