GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby>
  3. Posouzení softwarové licence

Posouzení softwarové licence

Služba Posouzení licencí Oracle (OLA) nabízí důležitý první krok pro zákazníky, kteří chtějí zajistit co nejlepší návratnost svých investic při využití softwaru Oracle ve svých prostředích IT. Naši odborníci vyhodnotí rovnováhu mezi licencemi a využitím softwaru a vytvoří zprávu s odbornými doporučeními ke zlepšení.

Výhody pro zákazníky:

Zpráva poskytne přehledné informace o stávajícím stavu softwarových licencí Oracle v posuzovaném prostředí společně s odbornými doporučeními v těchto oblastech:

  • Možnosti optimalizace využití licencí
  • Nadměrný nebo nedostatečný počet licencí na software Oracle.
  • Připravenost na audit softwarových licencí.
  • Možné snížení licenčních nákladů

Nabídka servisních služeb