GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Aplikační služby >
  4. Software jako služba od společnosti Fujitsu

Software jako služba od společnosti Fujitsu

Poskytování aplikací na objednávku

Model Software jako služba (SaaS) se již osvědčil jako hlavní zdroj přidané hodnoty v organizacích všech velikostí. Se svou nabídkou řešení SaaS pro správu vztahů se zákazníky, systémy ERP, produktivitu v kanceláři, správu IT a další klíčové oblasti podnikání zaujímá společnost Fujitsu přední pozici na trhu.

Díky nabídce více než 200 aplikací SaaS máme nejrozsáhlejší zkušenosti se zaváděním řešení SaaS ve firmách v celém odvětví. Tyto schopnosti jsme rozvinuli na základě znalostí získaných během poskytování služeb více než 7 milionům podnikových koncových uživatelů s využitím informací získaných z řízení společnosti s hodnotou několika miliard dolarů. To vše spolu s dovednostmi integrace řešení SaaS získanými během zavádění systému znamená, že nabízíme nejširší portfolio řešení SaaS i souvisejících služeb integrace a implementace.

Naše historie a zkušenosti v oblasti produktivity pracoviště a jednotlivých počítačů jsou nepřekonatelné. Také jsme pomohli několika velkým světovým korporacím a vládním organizacím využít službu SaaS a vytvořit tak pro své koncové uživatele flexibilní prostředí s nízkými náklady.

Produktivita pracoviště a počítačů

Zasílání zpráv jako služba (MaaS) je služba společnosti Fujitsu ideální pro organizace, které chtějí přejít na nejnovější e-mailové platformy a zároveň dosáhnout flexibility a snížit náklady na vlastnictví elektronické pošty v cloudu. Zasílání zpráv jako služba poskytuje prostředí elektronické pošty a kalendáře podnikové třídy v aplikaci Microsoft Exchange 2010.

Tato služba je součástí sady Fujitsu Workspace Suite. Jedná se o ideální řešení pro organizace, které chtějí modernizovat své prostředí elektronické pošty a snížit celkové náklady na vlastnictví systémů IT, nebo pro ty, které řeší fluktuaci zaměstnanců.

Sada Productivity Suite rozšiřuje možnosti služby MaaS. Začleněním služeb SharePoint a Lync do prostředí Microsoft Exchange získají společnosti kompletní sjednocené řešení komunikace a spolupráce.

V důsledku rozšíření používání chytrých telefonů a tabletů ve firmách uplatňuje služba Fujitsu Managed Mobile pro chytrá mobilní zařízení stejně vysoké standardy služby, které již organizace využívají při správě svých stolních počítačů a notebooků.

Poskytuje kompletní balíček cloudových služeb pro správu celého životního cyklu chytrých telefonů v zabezpečeném a šifrovaném prostředí se zaručeným úrovněmi dostupnosti služby. Služba Fujitsu Managed Mobile zahrnuje podporu předávání e-mailů a správy osobních informací (PIM) pro různá zařízení a mobilní operační systémy, vzdálenou správu IT a zařízení, diagnostické možnosti a zabezpečení — včetně ověřování a šifrování se zálohami, ochrany proti virům, brány firewall a kontroly spywaru — a dále zabezpečený přístup k podnikovým datům a aplikacím.

Aplikace pro odvětví, podniky a middleware

Prostřednictvím produktu SystemWalker poskytujeme přístup ke všem komponentám nutným k podpoře celého životního cyklu řízení obchodního procesu (BPM) prostřednictvím cloudu – od popisu a vizualizace procesů přes modelování a simulaci až k automatizaci, analýze a optimalizaci těchto procesů. SystemWalker používá více než 25 000 podnikových zákazníků a 4,4 milionu instalací.

Glovia on demand je výrobní ERP řešení poskytující našim zákazníkům konkurenční výhodu v podobě podpory několika míst, několika jazyků, několika měn a několika jednoduchých i složitých podnikových infrastruktur, které vyhovují potřebám návrhu na objednávku, konfigurace na objednávku, výroby na objednávku, výroby na sklad, výroby na základě předpovědi, nepřetržité výroby ve vysokých objemech i kombinovaného režimu.

Odbornými znalostmi disponujeme také v oblasti modernizace staršího obsahu. Prostřednictvím kompilátoru NetCOBOL for .NET poskytujeme spouštěcí prostředí COBOL pro platformu Windows Azure. Oceňované vývojové prostředí Microsoft Visual Studio .NET spojuje spolehlivost řady kompilátorů Fujitsu COBOL s rozhraním Microsoft .NET Framework a přináší možnosti návrhářského softwaru v podobě služby poskytované důvěryhodnými datovými centry Fujitsu. Kombinuje programy CAD, analytický software a software pro správu dat v cloudu se sadou špičkových služeb pro transformaci výrobního procesu.

Podívejte se, jak řešení SaaS společnosti Fujitsu pomáhá zákazníkům dosáhnout jejich cílů.

  • Společnost Frucor Beverages se stává předním zákazníkem společnosti Fujitsu využívajícím cloud SAP 
  • Společnost Fujitsu provádí migraci Národní technické akademie ve Velké Británii na cloudové řešení Salesforce.com. 
  • Díky společnosti Fujitsu globální banka zrychlila své činnosti správy majetku pomocí řešení Salesforce.com. 
  • Společnost Centrica dokončila přechod na středisko služeb využívající řešení SaaS.