GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Aplikační služby >
  4. Snížení nákladů a zvýšení obchodní hodnoty

Apt – správa životního cyklu aplikací

Snížení nákladů a zvýšení obchodní hodnoty

Nový standard doručování aplikačních služeb

Společnost Fujitsu, světová špička v oblasti poskytování cloudových aplikačních služeb, vyvinula nový standard doručování aplikačních služeb, který urychluje doručování projektů a pomáhá snížit náklady a zvýšit obchodní hodnotu. Navrhli jsme zeštíhlený přístup založený na nejlepších opětovně využitelných metodách, osvědčených pracovních postupech, špičkových nástrojích a vzorech řešení. Naše opětovně využitelné metody jsou navíc škálovatelné, díky čemuž náš přístup umožňuje pružně vybírat odpovídající metody a plnit konkrétní požadavky jednotlivých projektů.

Naším cílem bylo vytvořit koncepci správy životního cyklu aplikací (ALM), která by umožňovala automatizaci použitých metod, sledování, vytváření zpráv a provádění analýz za účelem synchronizace vývojových aktivit a integrace nástrojů provozovatele do plně integrovaného multidisciplinárního prostředí. Chtěli jsme vytvořit koncepci správy životního cyklu aplikací, která by umožňovala spojení pružných a škálovatelných metod s moderními špičkovými nástroji, splňovala nejrůznější požadavky našich klientů, umožňovala použití konzistentních, měřitelných a opakovatelných přístupů a kterou by bylo možné nasadit v globálních společnostech.

Zavedená řešení správy životního cyklu aplikací našim požadavkům nevyhovovala – vesměs byla spojena s rigidními monolitickými metodologiemi, nenabízela požadovanou pružnost a možnosti nasazení a neumožňovala nám přizpůsobit naše služby potřebám zákazníků. Proto jsme se rozhodli vytvořit své vlastní řešení využívající nejlepší komerční i bezplatné nástroje.

Společnost Fujitsu zvolila novou aspektově orientovanou metodu vyvinutou Ivarem Jacobsonem, která umožňuje skládání pracovních postupů ze sady základních kroků a jejich rozšiřování na základě kodifikace osvědčených nejlepších firemních pracovních postupů. Za tímto účelem jsem vyvinuli koncepci integrace této metody se systémy správy úkolů. Díky rozšíření příslušných klíčových funkcí a zdokonalenému řízení pak tato metoda umožňuje také podporu rozsáhlých projektů.

Prostředí tvořené metodami a nástroji správy životního cyklu aplikací nám umožňuje poskytovat štíhlou službu, která eliminuje veškeré nadbytečné funkce, aniž by se snížila potřebná úroveň důslednosti. Štíhlý proces je k dosažení požadovaných výsledků nejvhodnější – použity jsou pouze opětovně využitelné pracovní postupy, techniky a procesy, které jsou potřeba k efektivnímu a bezpečnému dosažení výsledků splňujících příslušné normy. Z tohoto důvodu jsme také náš systém správy životního cyklu aplikací nazvali „Apt“, což v překladu znamená „přísně odpovídající“.