GTM-PMS6HVM
Skip to main content

O společnosti

Sídlo společnosti:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika

Kontaktní informace:
Telefon: +420 233 034 007
Kontakt: http://cz.fujitsu.com/aboutus/contact/

Generální ředitel:
Dariusz Kwieciński

Jednatelé:
Dariusz Kwieciński, Ing. Jiří Řehák

Prokurista: 
Ing. Marie Nováková

Registrace společnosti:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 71416

IČ:
26115310

Identifikační číslo DPH:
CZ26115310

Vydavatel:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika

Ochrana dat:
Ing. Marie Nováková
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 233 034 007
Číslo účtu:

Bankovní spojení: Citibank a.s. 2029620405/2600

Informace podle článku 13-14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Účel shromažďování, zpracovávání nebo využívání údajů:

Cíle společnosti:

Cíle společnosti jsou následující:

i) vyvíjet, vyrábět a distribuovat počítače a software, jakož i
ii)

poskytovat veškeré služby spojené s počítači a softwarem, které jsou vyvíjeny, vyráběny nebo distribuovány Společností nebo třetími stranami.

Společnost je oprávněna vykonávat veškeré podnikatelské činnosti a přijímat veškerá opatření, která souvisejí s jejím předmětem podnikání, nebo která přímo či nepřímo podporují její předmět podnikání. Tento předmět podnikání Společnosti vede ke shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů ze strany Společnosti v úzké spolupráci s jejím rozvojem, výrobou, distribucí a servisními partnery.

Podpora mezinárodních zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů je zajišťována globálními prodejními a servisními organizacemi společnosti Fujitsu, jakož i mateřskou společností Fujitsu Ltd, Japonsko.
Jakékoliv shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů se provádí na základě právních předpisů nebo za účelem splnění výše uvedených cílů.

Záruční služby

Následující partneři se podílejí na poskytování záručních služeb:

a) Fujitsu Technology Solutions Spzoo, Polsko a
Fujitsu Technology Solutions, Lda, Portugalsko pro servisní služby
b) Fujitsu Consulting India Private Limited, Indie pro správu záručních reklamací
c) Global Data Consulting & Services, LLC, Ruská federace pro podporu 2. úrovně určené produktům PRIMERGY
d) Místní servisní a prodejní partneři orientovaní na konkrétní zákazníky
e) Výrobce specializovaných výrobků v rámci své odpovědnosti za výrobek a jeho záruky jakožto dodavatel.
Právní základ pro zpracování osobních údajů společností Fujitsu

Obecně společnost Fujitsu odvozuje právní základ pro zpracování údajů z článku 6 Nařízení GDPR. Zejména se jedná o následující zásady v souladu s účelem podnikání společnosti Fujitsu:

i) Společnost Fujitsu zpracovává Vaše osobní údaje podle potřeby pro splnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy (viz čl. 6 odst. 1 písm. b);
ii) Společnost Fujitsu zpracovává Vaše osobní údaje podle potřeby pro splnění právních povinností (viz čl. 6 odst. 1 písm. c);
iii) Společnost Fujitsu zpracovává Vaše osobní údaje ve svém oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu třetí strany, je-li to nezbytné a rovnocenné. (Viz čl. 6 odst. 1 písm. f). Oprávněné zájmy společnosti Fujitsu vyplývají z výše uvedeného obchodního účelu; a
iv) Společnost Fujitsu zpracovává Vaše osobní údaje tam, kde je to nutné a možné na základě souhlasu (viz čl. 6 odst. 1 písm. a).
Popis dotčených skupin osob a souvisejících údajů a jejich kategorií:

Na požádání Vás rádi budeme informovat o postupech, jimiž jsou Vaše údaje případně ukládány, jakož i o údajích, jichž se to v každém jednotlivém případě týká.

Systémy a procesy společnosti Fujitsu ovlivňují následující skupiny:

i) zákazníci, potenciální zákazníci, předplatitelé;
ii) dodavatelé;
iii) konzultanti a partneři;
iv) zaměstnanci a žadatelé, jakož i ve speciálních případech bývalí zaměstnanci společnosti Fujitsu

Ve svých systémech a procesech využívá společnost Fujitsu většinou následující údaje a jejich kategorie:

i) Hlavní osobní údaje (např. jméno, příjmení, titul, adresa)
ii) Komunikační údaje (např. telefon, e-mail)
iii) Hlavní údaje o smlouvě (smluvní vztah, zájem o produkt/výrobek a plnění smlouvy)
iv) Historie zákazníka
v) Fakturační a platební údaje podle smlouvy (např. bankovní údaje, číslo účtu, nebo případně číslo kreditní karty)
vi) Údaje týkající se plánování a řízení
vii) Informace o třetích stranách (např. o úvěrových agenturách nebo veřejných rejstřících)

Ve velmi omezeném rozsahu (zejména ve vnitřním vztahu k pracovnímu poměru mezi zaměstnanci a společností Fujitsu) společnost Fujitsu také shromažďuje, ukládá, zpracovává a využívá zvláštní kategorie osobních údajů v souladu s článkem 9 Nařízení GDPR v zákonem stanoveném rámci.

Společnost Fujitsu spolupracuje s poskytovateli IT služeb, zejména s poskytovateli cloudových služeb, v rámci své vlastní IT infrastruktury, jakož i v oblasti správy vztahů se zákazníky a servisního prostředí.

Pokud a v rozsahu, v němž Fujitsu může mít přístup nebo přistupovat k údajům svých zákazníků při poskytování svých služeb, musí vycházet ze smlouvy o poskytování služeb a příslušných předpisů o ochraně údajů, a společnost Fujitsu pracuje striktně v souladu s pokyny a jménem zákazníka. Specifikace týkající se skupin osob, typu údajů, kategorií údajů a případně zvláštních kategorií osobních údajů stanoví zákazník společnosti Fujitsu.

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zveřejněny: Veřejné orgány, kde mají zásadní význam právní ustanovení, poskytovatelé služeb a dodavatelé v souvislosti se zpracováním objednávek nebo na základě oprávněného zájmu.
Předávání údajů do třetích zemí (zemí mimo Evropský hospodářský prostor): Komunikační údaje všech zaměstnanců jsou k dispozici zaměstnancům společnosti Fujitsu po celém světě, a tedy i ve třetích zemích.

Údaje zákazníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb jsou předávány pouze na základě právních předpisů.

V zásadě se údaje předávají příjemcům ve třetích zemích na základě příslušných záruk.

Vaše práva:

Žádosti o informace:

Podle platných zákonů o ochraně údajů v zemi, v níž se nacházíte, můžete mít určitá práva týkající se Vašich osobních údajů, například právo na přístup, opravu, změnu, zrušení, omezení zpracování, přenositelnost údajů.

Další informace o ochraně údajů a o tom, jak můžete uplatnit svá práva vůči společnosti Fujitsu, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsme zveřejnili na Internetu.

V případě, že budete mít dotazy, organizace společnosti Fujitsu pro ochranu údajů je Vám ráda zodpoví.
Obraťte se prosím na:

Datenschutzbeauftragter
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
D-80807 Munich (Mnichov)
E-mail: Datenschutzbeauftragter@ts.fujitsu.com

Další informace a vysvětlení týkající se uvedených práv lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise s názvem „Rights for citizens“ (Práva pro občany), jakož i u

Bavarian State Office for Data Protection Supervision
(Státní úřad Bavorska pro dohled nad ochranou údajů)

Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Telefon: 0981/53-1300
Telefax: 0981/53-5300

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Domovská stránka: https://www.lda.bayern.de/en/index.html
Přehled vnitrostátních a mezinárodních orgánů pro ochranu údajů naleznete zde.