GTM-PMS6HVM
Skip to main content

WebTransactions

Flexibilní integrace stávajících hostitelských aplikací

Podnikové procesy vyžadují od firemního oddělení IT komplexní a bezchybnou podporu. Aby bylo možno podporu zajistit, je nutné rychle a spolehlivě integrovat stávající i nové aplikace provozované na různých platformách do jednotného a rozšiřitelného systému. Spolu s WebTransactions tvoří sada openSEAS produkt, který umožňuje použití schválených hostitelských aplikací v nových podnikových procesech a scénářích s využitím moderních aplikací.

Produkt WebTransactions nabízí všechny možnosti:
  • Připravit stávající hostitelské aplikace pro nové scénáře založené na webu.
  • Hostitelské aplikace a data lze používat prostřednictvím standardního webového prohlížeče, aniž by bylo na straně hostitele třeba měnit jakákoli nastavení.
  • Rozhraní aplikací lze vylepšit a zpřehlednit.
  • Průvodce nastavením lze přizpůsobit potřebám konkrétních zákazníků (přepracování dialogových oken).
  • Rozhraní vytvořená pomocí WebTransactions lze bez problémů integrovat do portálů nebo připravit pro použití s různými mobilními klienty.

Všechny činnosti spojené s vytvářením lze rychle a pohodlně provádět ve vývojovém prostředí obsahujícím jednoduché a snadno pochopitelné průvodce.

Produkt WebTransactions je schopen integrovat libovolné aplikace provozované v systémech BS2000/OSD a z/OS.