GTM-PMS6HVM
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Služby podpory produktů Fujitsu >
 4. FUJITSU Service Operation Package – Služby související s produktem

Fujitsu Management Services

FUJITSU Service Operation Package – Služby související s produktem

Fujitsu Service Operation Package je špičková funkce podpory služeb. Poskytuje našim zákazníkům nástroj Service Delivery Manager umožňující dohled nad incidenty a problémy a podávání hlášení na základě odsouhlasených klíčových ukazatelů výkonu. Součástí balíčku jsou čtvrtletní statistiky výkonu služeb a doporučení pro vylepšení služeb.
 • Základní
  eskalace služeb
  Hlášení služeb

 • Doplněk
  Balíček životního cyklu služeb
  Správa událostí služeb
*Věnujte pozornost těmto skutečnostem: – Výhody Balíčku životního cyklu služeb a správy událostí (Service Lifecycle and Event Management Package) se liší od součástí Provozního balíčku (Operation Package) a jsou podrobněji vysvětleny na kartě s dokumenty.
 • Jediné kontaktní místo, plně pokryté období servisní smlouvy s „pomocníkem“ fungujícím společně s nástrojem Service Delivery Manager, který dokáže poskytovat službu a dodržovat závazky dohodnuté se zákazníky.
 • Zákazníkovi bude také poskytnut řetězec eskalace do vyššího managementu, který zajistí vzájemnou komunikaci při závažných incidentech.
 • Zajišťování čtvrtletních statistik výkonu služeb a veškerých doporučení pro vylepšení služeb, které vycházejí z eskalací pro služby.