GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Software Commvault

Software Commvault umožňuje organizacím držet krok s obrovským nárůstem objemu a složitosti dat v prostředích, která se neustále mění. To vše s ohledem na snižování rizik, mobilitu, cloudová řešení a zpracování objemných dat. Díky jednotné platformě zjednodušuje tento software organizacím správu dat během jejich životního cyklu pomocí integrovaných modulů pro zálohování a obnovu, archivaci, replikaci, správu zdrojů a vyhledávání.

Software Commvault HyperScaleTM představuje výkonné řešení škálovatelné infrastruktury připravené na provoz v cloudu pro datovou platformu Commvault. Zákazníkům s vlastní infrastrukturou poskytuje jednoduchost, vyšší dostupnost, odolnost, flexibilitu a škálovatelnost při ochraně dat nebo správě sekundárních dat.

Spojením technologií Fujitsu a Commvault vzniká ideální řešení zálohování a obnovy dat. Software představuje snadno spravovatelný stupeň mezi snímky systémů ETERNUS AF/DX na straně jedné a zařízeními ETERNUS CS pro ochranu dat na straně druhé. Zákazníci tak mohou snadno spojit krátkodobou ochranu dat s dlouhodobou strategií centralizovaného ukládání dat na disky, pásky nebo do cloudu.
Na základě uvedené spolupráce pak vzniklo několik řešení ochrany dat, jako jsou například integrovaná zálohovací zařízení Fujitsu Storage ETERNUS CS200c, zařízení Commvault HyperScaleTM nebo referenční architektura Fujitsu pro software Commvault HyperScaleTM.

Společnost Fujitsu nabízí k softwaru a řešení Commvault své vlastní předprodejní a poprodejní služby i servis.

Software Commvault

Vlastnosti Výhody
Jedna společná platforma pro přístup k vašim datům, jejich přesunování, ochranu a používání, která obsahuje samostatně licencovatelné moduly a umožňuje provádět veškerou správu prostřednictvím jediného rozhraní s řídicím panelem
 • Zálohování a obnova, archivace, replikace a analytika prostřednictvím jedné platformy
 • Snížení nákladů a náročnosti správy při současném zjednodušení procesů
 • Optimalizovaná infrastruktura, vylepšená efektivita a využití
Správa životního cyklu dat
Spravovaná data lze zobrazit ve všech aplikacích, platformách, zařízeních a umístěních
 • Nižší náklady na infrastrukturu, úložiště a správu 
 • Úspora nákladů na servis a údržbu
Ochrana virtuálního serveru a cloudu
Zrychlení virtualizace a využití cloudu
 • Snadná obnova virtuálních strojů, aplikací a dat uložených na vrstvách disku, pásky nebo cloudového úložiště
 • Efektivní přesun fyzické a virtuální pracovní zátěže (operační systém, aplikace a data) do cloudu, z cloudu, v rámci cloudu nebo mezi cloudy
Zajišťuje konzistentní ochranu dat, obnovu a přístup v prostředí nezávislém na úložišti prostřednictvím vertikálně a horizontálně škálovatelných infrastruktur
 • Data lze načíst za účelem obnovy po havárii, dolování dat, eDiscovery a zajištění kompatibility ve fyzických, virtuálních a hyperkonvergovaných prostředích
Propracovaná integrace mezi softwarem Commvault a hardwarem a řešeními společnosti Fujitsu zajistí špičková řešení pro ochranu data a sekundární úložiště
 • Zvýšení pružnosti díky konsolidaci a eliminaci izolovaných datových struktur
 • Škálovatelnost s předvídatelnou ekonomičností a výkonem
 • Snížení náročnosti správy a nákladů

Případové studie

Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSphere accelerates business processes and increases productivity at Locarent car rental

"Locarent deployed two FUJITSU PRIMEFLEX for VMware vSphere solutions to support all core businessoperations - reducing costs, simplifying management and lowering energy consumption"

The Bank of Beirut and the Arab Countries accelerates the speed of customer responses by ten times with Fujitsu

"BBAC deploys Fujitsu ETERNUS All-Flash storage to increase application performance times, making users more productive and customers happier."

Integrated System PRIMEFLEX VMware vShape improves system reliability and up-time at Nakilat

"FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX VMware vShape improves operational excellence, enhances reliability and enables efficient management of Nakilat’s fleet."

Caffè Moak accelerates business intelligence evaluations from 8 hours to near-real time with Integrated System PRIMEFLEX for SAP HANA

A coffee machine pouring a coffeeFocused on expanding the target market and growing the business, the managers of Caffè Moak decided in 2016 to upgrade the company’s now obsolete IT system and adopt the SAP HANA environment, with a view to achieving real digital transformation. In the summer of that year, the company then embarked on a short but intense phase of analyzing the hardware platforms that were currently available on the market.

GEV deploys ETERNUS CS200C Powered by Commvault, gaining a fully integrated data protection appliance

interior of a light open plan officeAfter performing an extensive evaluation of the systems available on the market, Grundeigentümer-Versicherung opted for the ETERNUS CS200c backup appliance from Fujitsu. This was mainly due to the high degree of integration in the system, which combines hardware and software.

ETERNUS CS200c Powered by Commvault helps Novamont to achieve its efficiency targets

Novamont officeNovamont selected the FUJITSU Storage ETERNUS CS200c Powered by Commvault due to its features as a backup appliance, including speed of implementation, pre-installed backup software and the ability to centralize operations.

A new ERP platform on Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for SAP HANA sees Modern Bakery enabled for future expansion

SAP Business Suite powered by SAP HANA implemented on Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX for SAP HANA enabled the company to increase efficiency and improve business analysis.