GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Odborná komunita ETERNUS CS

Odborná komunita ETERNUS CS

Odborná komunita ETERNUS CS je koalice členských organizací, které využívají zařízení ETERNUS CS pro ochranu dat. Jejím posláním je zajišťovat výměnu informací umožňující efektivní využití produktů ETERNUS CS a uspokojit informační potřeby svých členů.

Profesionální kontakt se členy, kteří čelí podobným problémům usnadňuje výměnu informací vedoucí k inovacím a překvapujícím řešením. Specialisté z členských organizací se zájmem o specifická témata, produkty a řešení se setkávají, aby sdíleli své praktické zkušenosti, řešili problémy, sdíleli své názory s experty výrobce a přicházeli s požadavky na nové funkce a produkty.

Řešené problémy se flexibilně přizpůsobují vývoji trhu a technologií. Pracovní skupinu vždy vedou dva členové. Experti ze společnosti Fujitsu a jejich strategičtí partneři podporují skupinu svými schopnostmi.
Členové pocházejí z následujících zemí: 
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Singapur, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy
Distribuční e-mailový seznam:
Všichni členové jsou uvedeni v distribučním e-mailovém seznamu, který je dostupný pouze členům. Tento seznam umožňuje členům oslovit ostatní členy ze seznamu a přímo s nimi komunikovat a vyměňovat si zkušenosti. Registrovaní členové z tohoto seznamu také dostávají oznámení o schůzkách a novinky od společnosti Fujitsu.
Jak se stát členem?
Chcete-li být uvedeni v distribučním e-mailovém seznamu, zašlete nám prosím své kompletní kontaktní údaje včetně jména našeho prodejce. Kontakt: storage-pm@ts.fujitsu.com

Internetové fórum
Internetové fórum poskytuje
uživatelům produktů ETERNUS CS příležitost diskutovat písemně. Je to platforma pro uživatele, která jim umožňuje vzájemně si pomáhat a učit se od sebe. Toto fórum je součástí služby internetového fóra společnosti Fujitsu. Část ETERNUS CS je dostupná pouze členům odborné komunity ETERNUS CS a je viditelná pouze po registraci. K dispozici jsou dvě fóra – německé a anglické.
Jak se zaregistrovat?
Je nutno provést dva kroky:
Nejprve se registrovat na službě fóra.
https://forum.ts.fujitsu.com/forum/
Po získání obecného účtu od správce fóra zašlete prosím název svého účtu (uživatelské jméno) na adresu
storage-pm@ts.fujitsu.com.
Poté vám přidělíme přístup do složky ETERNUS CS.