GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Pole využívající paměti flash

Pole využívající paměti flash

Ani nejrychlejší servery a síťová připojení na světě nebudou k ničemu, pokud systémy úložišť nedokáží dostatečně rychle číst a zapisovat data. Databáze vyžadující vysoký výkon, časově náročné analýzy dat, online aplikace s častým přístupem a prostředí virtualizace serverů nebo počítačů mohou velmi rychle vést k přetížení úložišť.

Jednotky SSD zvyšují rychlost více než 100násobně a podávají výrazně vyšší výkon než pevné disky. Pokud jsou všechna data v aplikacích citlivých na výkon uložena v systému úložiště vybaveném jednotkami SSD, lze potíže s výkonem a odezvou vyřešit bez zbytečné prodlevy. Ačkoliv jsou jednotky SSD nákladnější s ohledem na pořizovací cenu, tato nevýhoda je kompenzována při nasazení v prostředích, která vyžadují vysoké úrovně výkonu.

Dočasná řešení založená na pevných discích mohou být také nákladná a jejich výkon je ve srovnání s řešeními s jednotkami SSD mnohem nižší. Přístupy, které vedou k investicím do vyhrazených systémů úložišť pro jednotlivé aplikace, distribuci dat mezi maximální možný počet pevných disků nebo častému ladění systému, představují pouze nouzové řešení. A obvykle poskytují relativně nízké celkové využití systému úložišť.

ETERNUS AF ETERNUS AF All-Flash Storage

Úložiště FUJITSU ETERNUS AF poskytuje maximální výhody úložiště flash a podporuje všechny aplikace první vrstvy. Díky mimořádně nízkým dobám odezvy, které jsou s ohledem na výkon rekordní, zrcadlení a transparentnímu převzetí služeb při selhání, selektivní deduplikaci/kompresi a snadno konfigurovatelné automatizované kvalitě služeb za účelem minimalizace práce správce tento systém transformuje vaše datové centrum a ušetří tak pracovní sílu, čas i peníze.

NetApp All Flash FAS

Změňte současný způsob podnikání a držte krok s budoucími trendy. Systémy NetApp® AFF8000 All Flash FAS spojují výkon prostředí založeného výhradně na technologii Flash s jednotnou správou dat, od jednotek Flash přes disky až po cloud.

NetApp SolidFire

NetApp SolidFire je vysoce výkonný škálovatelný systém úložiště založený výhradně na technologii Flash a navržený pro datová centra příští generace. Tento systém podporuje tisíce aplikací v rámci jedné infrastruktury sdílené několika klienty. Vysoký výkon všech aplikací zajišťují ovládací prvky pro řízení kvality služeb (QoS) na úrovni svazků. Techniky snížení množství dat a automatizace v rámci celého systému navíc snižují pořizovací i provozní výdaje v porovnání s tradičními diskovými systémy i jednoduchými systémy využívajícími technologii Flash.