GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. FUJITSU Server PRIMERGY >
  6. Škálovatelné servery >
  7. Technologie kapalinového chlazení Cool-Central®

Technologie kapalinového chlazení Cool-Central®

S nástupem nových trendů, jako jsou HPC (High Performance Computing) a vysoce kvalitní virtualizace klientů, hustota serverů dosahuje nových rozměrů. Zvyšující se hustota má u klasických vzduchem chlazených provozů často za následek nutnost řešení technických problémů spojených s napájením a chlazením. Nová technologie kapalinového chlazení Cool-Central® společnosti Fujitsu je ideální odpovědí na technické problémy chlazení i napájení a značně snižuje investice do datových center a jejich provozní náklady.

Kapalinové chlazení pro škálovatelné servery

Cool-Central® Liquid Cooling Technologie kapalinového chlazení Cool-Central® je řešení „volného chlazení“, které absorbuje 60–80 % tepla produkovaného servery, snižuje náklady na chlazení datového centra o více než 50 % a umožňuje 2,5–5x zvýšit hustotu serverů datového centra. Řešení absorbuje teplo produkované procesory, grafickými procesory a paměťovými moduly v serverech pomocí vody zahřáté až na 40 °C, a eliminuje tak nutnost klimatizace okolí k jejich ochlazení.

Náklady na klimatizaci představují největší podíl provozních a kapitálových nákladů na chlazení datových center. Díky řešení kapalinového chlazení nemusí jednotky pro zpracování vzduchu v počítačových centrech (CRAH) a jednotky klimatizace počítačových center (CRAC) chladit a přesouvat tolik vzduchu. Servery s kapalinovým chlazením navíc nevyžadují tak vysoký průtok vzduchu, což umožňuje snížit náklady na jejich provoz.

Technologie kapalinového chlazení Cool-Central umožňuje vracet vodu z datových center ohřátou na teplotu umožňující recyklaci odpadního tepla. Datová centra vybavená touto technologií umožňují získávat zpět část energie spotřebované provozem serverů, díky čemuž lze dále zvýšit úspory nákladů, snížit dopady provozu datových center na životní prostředí a dosáhnout koeficientu účinnosti opětovného využití energie (ERE) menšího než 1,0!