GTM-PMS6HVM
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. FUJITSU Server PRIMERGY >
  6. Správa systému >
  7. Další zjednodušení a zrychlení provisioningu IT infrastruktur. Zvýšení flexibility a další zvýšení efektivity provozu IT.

Dynamizace

Další zjednodušení a zrychlení provisioningu IT infrastruktur. Zvýšení flexibility a další zvýšení efektivity provozu IT.

SPRÁVA CLOUDOVÉ INFRASTRUKTURY

ServerView® Resource Orchestrator Cloud Edition
ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition (ROR CE) je software pro správu infrastruktury, který zjednoduší a urychlí poskytování IT infrastruktur a zajistí jejich spolehlivost. Software ROR CE nabízí dynamickou správu prostředků a správu cloudových služeb, a umožňuje tak samoobslužný provisioning v soukromých cloudových prostředích. Provisioning fyzických a virtuálních serverů, úložišť a sítí je automaticky zajišťován během několika minut za zlomek nákladů ve srovnání s tradičními způsoby provisioningu. Software ROR CE dále zajišťuje dostupnost IT infrastruktur poskytnutím celé řady možností s vysokou dostupností na různých úrovních.
Podrobnější informace

SPRÁVA SERVEROVÝCH PROSTŘEDKŮ

ServerView® Resource Orchestrator Virtual Edition
ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition (ROR VE) je software pro správu serverových prostředků, který nabízí jednotné operace pro sdílené fondy fyzických a virtuálních serverů. Zjednodušením a automatizací operací životního cyklu software ROR VE dramaticky snižuje čas potřebný pro nasazení nebo výměnu serverů. ROR VE dále přináší cenově výhodnou vysokou dostupnost pro úplný serverový fond, protože mnoho produktivních serverů může sdílet méně systémů odolných vůči selhání. Díky využití intuitivní konzoly správy nyní může i nespecializovaný personál snadno provádět každodenní operace ve smíšeném prostředí virtuálních a fyzických serverů.
Podrobnější informace

SPRÁVA I/O

ServerView® Virtual-IO Manager
Produkt ServerView Virtual-IO Manager významně usnadňuje úlohy datového centra. Významně zjednodušuje správu serverů do racku a blade serverů PRIMERGY v prostředích LAN a SAN a zároveň poskytuje nejvyšší flexibilitu při jejich nasazení a provozu.
Podrobnější informace