GTM-PMS6HVM
Skip to main content

Virtualizace (VM2000)

VM2000 – systém virtuálního stroje podporuje souběžný provoz více virtuálních systémů na jednom serveru.

Současná verze: V10.0

Virtuální infrastruktura, jako je VM2000, snižuje náklady na prostředky IT tím, že zvyšuje efektivitu, flexibilitu a schopnost odezvy. Přiděluje prostředky IT v reálném čase podle nových požadavků společnosti a servisních žádostí. Vedlejším efektem jsou extrémně vysoké hodnoty využití serveru.

Produkt VM2000 podporuje souběžný provoz několika systémů BS2000 na jednom serveru. Provozní prostředky skutečného serveru lze přiřadit až 15 virtuálním systémům (hostům). Hosté jsou od sebe zcela odděleni, tj. potíže jednoho systému hosta (včetně jeho havárie) nemají vliv na zbylé hosty.

Pokud jde o funkce, jako je sada příkazů, síťové schopnosti a nástroje pro testování a ladění, mají hostující systémy pracující v systému VM2000 stejné funkce jako v nativním režimu. Pro globální správu účtů systémů hostů je k dispozici centrální funkce správy účtů virtuálního stroje.

Výhodou použití systému VM2000 v porovnání s použitím více serverů je možnost konsolidace s cílem dosáhnout efektivnějšího využití hardwarových prostředků, lidských zdrojů a infrastruktury.

Současný systém VM2000 V10.0 podporuje podnikové servery BS2000 řady S a SQ. Servery SX nejsou systémem VM2000 V10.0 podporovány.

Hlavní funkce – výhody

Hlavní funkceVýhody
Souběžný provoz až 15 systémů BS2000/OSD (hostů) na jednom serveru.Umožňuje konsolidaci s cílem dosáhnout efektivnějšího využití hardwarových prostředků, lidských zdrojů a infrastruktury.
Zcela oddělená prostředí systémů.Výrobu, vývoj, testování nebo citlivé aplikace lze od sebe navzájem izolovat.
Vyrovnávání zátěže mezi systémy.Výpočetní výkon, který není využíván jedním systémem, může být použit jiným systémem.
Systémům hostů lze přiřadit kvóty kapacity procesorů serveru.Přiřazení výpočetních kapacit systémům lze zajistit podle požadavků společnosti.